ПРОТЕЇНАЗИ

ПРОТЕЇНАЗИ (грец. protos — перший) — група ферментів (пептидаз), які каталізують розщеплення харчових та тканинних білків до амінокислот шляхом гідролізу пептидних зв’язків. П. ШКТ беруть участь у перетравлюванні білків їжі. Головні серед них: пепсин, гастриксин, трипсин, хімотрипсин, карбоксипептидази, амінопептидази, дипептидази. Тканинні П. — катепсини локалізуються переважно в лізосомах, проте знаходяться також і в інших частинах клітини: гіалоплазмі, мітохондріях, ендоплазматичному ретикулумі. Ці П. беруть участь в оновленні старих і ушкоджених білків тканин.

Біологічна хімія / Л.М. Вороніна, В.Ф. Десенко, Н.М. Мадієвська та ін. — Х., 2000; Гонський Я.І., Максимчук Т.П. Біохімія людини. — Тернопіль, 2001.


Інші статті автора