Угода про використання Сайту

1. Визначення

«Власник» — cпеціалізоване медичне видавництво ТОВ «МОРІОН» (http://www.morion.ua).

«Сайт» — будь-який зі спеціалізованих інтернет-проектів Власника, а саме:

  • «pharmencyclopedia.com.ua» — Фармацевтична енциклопедія України, доступний за адресою www.pharmencyclopedia.com.ua або його дзеркалами.

«Користувач» — означає будь-яку особу, яка звертається, підключається або сприяє будь-якій сторонній особі в одержанні доступу до будь-якого роду інформації або інформаційному наповненню, що розміщені на Сайті Власника, а рівно й пов’язані зі згаданими Сайтом посиланнями, завантажені з Сайту або отримані шляхом звернення до Сайту.

2. Загальні положення

2.1. Дана Угода про використання Сайту (далі – «Угода») укладається між Власником і будь-яким Користувачем. Звернення до будь-якого з розділів Сайту, а рівно й розміщення на нього посилань, цитування й передрук матеріалів Сайту, мають на увазі юридично зобов’язуючу згоду Користувача на дотримання умов і положень даної Угоди. Власник і Користувач у сукупності іменуються «Сторонами».

3. Обмеження відповідальності

3.1. Користувач прямо погоджується, що використовує Сайт на свій власний ризик. Лікарські засоби, інформаційні матеріали про їхнє застосування, представлені на Сайті, слугують лише для ознайомлення й не можуть бути керівництвом для самостійної діагностики й лікування, і можуть бути застосовані винятково за рецептом лікаря й під наглядом лікаря.

3.2. Сайт є спеціалізованим Інтернет-виданням, призначеним для лікарів та інших професійних медичних працівників.

3.3. Користувачі Сайту з інших країн повинні використовувати інформацію про лікарські засоби відповідно до правил, які діють на їхній території.

3.4. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за можливий збиток, нанесений вашому здоров’ю самостійним лікуванням, проведеним за рекомендаціями, наданими на Сайті. Користувач повністю відповідає за будь-яке неправильне трактування, яке може виникнути внаслідок перегляду, читання або копіювання матеріалів, що знаходяться на Сайті, й таким чином, жодна юридична або фізична особа не може бути відповідальною за використання згаданих матеріалів. Ні за яких умов відповідальність за наслідки, які прямо або опосередковано спричинило використання інформації, розміщеної на цьому Сайті, не може покладатися на Власника Сайту й бути основою для їхнього судового переслідування.

3.5. Послуги Сайту надаються за принципом «як є» без гарантій будь-якого роду як прямих, так і непрямих. Користувач у добровільному порядку відмовляється від судового переслідування власників сайту й відшкодування можливої шкоди, заподіяної здоров’ю Користувача.

3.6. Ані адміністрація Сайту, ані її партнери або співробітники не гарантують безперебійної й безпомилкової роботи Сайту; також вони не гарантують, що такими будуть як результати, отримані в ході використання Сайту, так і точність і застосовність його матеріалів.

4. Зміна змісту Сайту

4.1. Уся інформація й матеріали, розміщені на даному Сайті, представлені без гарантії того, що вони не можуть містити помилок. Власник Сайту має право змінювати інформацію й матеріали, розміщені на даному сайті, у будь-який час і без попереднього оголошення про такі зміни.

5. Правила використання матеріалів Сайту

5.1. Будь-яке використання матеріалів Сайту допускається тільки з дозволу їх видавця й правовласника — Власника Сайту. Дана Угода визначає умови й порядок використання матеріалів Сайту. Під використанням розуміється — будь-яке відтворення, поширення, переробка й інші способи, передбачені Законом України «Про авторське право і суміжні права».

5.2. Будь-який Користувач має право вільно складати дайджест будь-якої кількості матеріалів Сайту, використовуючи тільки лід публікацій (анонс напівжирний текст, що передує тексту статті) з наступним гіперпосиланням на повний текст матеріалу на Сайті Власника.

5.3. При публікації матеріалів Сайту кожен Користувач зобов’язаний дотримуватися таких правил:

5.3.1. передрук можливий тільки при дотриманні п. 21-25 Закона України «Про авторське право та суміжні права» і Закона України «Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право»;

5.3.2. оформляти посилання на джерело матеріалів:

а. при відтворенні у друкованому виданні Користувач зобов’язаний вказати ім’я автора статті, джерело й дату її опублікування;

б. при відтворенні в дайджесті преси Користувач зобов’язаний вказати джерело й дату її опублікування;

в. при відтворенні в інтернеті на сайтах Користувач зобов’язаний дати гіперпосилання на Сайт. Це гіперпосилання має розташовуватися на початку або наприкінці відтвореної цитати або частини матеріалів;

г. передрук матеріалів Сайту, отриманих із вторинних джерел, можливий тільки з посиланням на першоджерело.

5.3.3. дотримуватися точності відтворення:

а. при відтворенні матеріалів не допускається переробка їх оригінального тексту. Скорочення або перекомпонування частин матеріалу допускається, але тільки тією мірою, якою це не призводить до викривлення його змісту;

б. при використанні в дайджестах не допускається їхня переробка тією мірою, якою вона призводить до викривлення їх змісту;

в. відповідальність за викривлення змісту матеріалів, що виникло внаслідок їхнього неточного відтворення, лежить на Користувачі.

6. Зовнішні посилання

6.1. Відповідно до умов і положень, викладених у даній Угоді, Власник надає Користувачеві невиняткову, обмежену, відкличну, безоплатну ліцензію на розміщення гіпертекстового довідкового посилання (далі по тексту – «Посилання») на Сайт винятково в некомерційних цілях, що не виходять за рамки з’єднання сайту Користувача із Сайтом.

6.2. Користувач не має права:

6.2.1. розміщати Посилання або користуватися ним таким чином, який призведе до виведення Сайту або будь-якого його елемента на екран у вигляді окремого кадра у вікні, або до появи асоціацій з будь-якого роду рекламою або спонсорською програмою, що не має відношення до Сайту, або до іншого включення інформаційного наповнення Сайту до складу якого би то не було стороннього сайту;

6.2.2. розміщати або використовувати вбудовані посилання на будь-який файл даних, що входить до складу Сайту;

6.2.3. видозмінювати будь-який елемент Сайту, блокувати або в інший спосіб перешкоджати його відображенню;

6.2.4. посилатися на Сайт через будь-який сторонній уніфікований покажчик ресурсів («URL») або сайт-дублер;

6.2.5. розміщувати посилання на Сайт у тому випадку, якщо зміст сайту Користувача виглядає в очах розсудливої особи непристойним, наклепницьким, таким, що містить домагання, глибоко образливим або зловмисним.

7. Торговельні марки

Зареєстровані торговельні марки, знаки, що згадуються на Сайті, є власністю їх відповідних власників.

8. Зміна умов

Дана Угода не є договором. Власник Сайту залишає за собою право як змінити дану Угоду, так і ввести нову. Подібні зміни набувають чинності з моменту їх розміщення на Сайті. Використання Користувачем матеріалів сайту після зміни Угоди автоматично означає їхнє прийняття.

 

Додаткову інформацію запитуйте в редакції видавництва «МОРІОН»:

за тел.: +38 (044) 585-97-10
або е-mail:      public@morion.ua