ПРОКАЇНАМІДУ ГІДРОХЛОРИД

ПРОКАЇНАМІДУ ГІДРОХЛОРИД (Procainamidi hydrochloridum), 4-аміно-N-[2-(диетиламіно)етил]бензаміду гідрохлорид.

Р13H21ON3 · HCl                                                            Мол. м. 271,8

Procainamidi hydrochloridum.ai

АФІ синтетичного походження. Кристалічний порошок білого або білого з жовтим відтінком кольору, гігроскопічний, дуже легкорозчинний у воді, легкорозчинний у 96% спирті, малорозчинний в ацетоні, практично розчинний в ефірі. Тпл =165–169 °С; рН 2,5% розчину 5,6–6,3; УФ-спектр, λmax=273 нм (A1m.ai=693) — 0,01% розчин субстанції в 0,1 М NaOH; ІЧ-cпектр, см–1: 1600, 1512, 1639, 1297, 1545, 1570 (KBr). Зберігають в щільно закупореній тарі, в захищеному від світла місці.

Ідентифікують за ІЧ-спектром поглинання субстанції; субстанція дає характерну реакцію на хлорид-іони (випадає білий осад хлориду срібла), осад розчиняється в розчині аміаку; внаслідок реакції діазотування з наступним азосполученням з β-нафтолом утворюється азобарвник оранжево-червоного кольору; визначають Тпл субстанції; досліджують УФ-спектр субстанції в інтервалі 220–350 нм. Кількісно визначають нітритометрично, точку еквівалентності визначають за допомогою йодкрахмального паперу, тропеоліну 00 або потенціометрично; алкаліметрично в присутності хлороформу, для нейтралізації основи, що виділяється, (індикатор фенолфталеїн).

Фармакологічна група. С01В А02 — антиаритмічні препарати.

Фармакологічні ефекти. Антиаритмічна, місцевоанестезувальна, вазодилататорна дія. Знижує збудливість та провідність серця. Викликає тахікардію та зниження АТ.

Застосування. Шлункові аритмії (екстрасистолія, пароксизмальна тахікардія), надшлуночкова аритмія, передсердна тахікардія, фібриляція та тріпотіння передсердя (див. Антиаритмічні препарати, Тахікардія).

Машковский М.Д. Лекарственные средства. — М., 2007; От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; European Pharmacopoeia 5; Тhе Меrc index an Encyclopedia of chemicals, drugs and biological. 13 Ed, 2001. — № 1.


Інші статті автора