ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (англ. Project Management) — процес управління командою, ресурсами проекту за допомогою спеціальних методів та прийомів з метою успішного досягнення поставленої мети. Класично найважливішими параметрами у процесі управління проектом вважають виконання роботи у заданих обсягах, вчасно і в межах виділених коштів.

Систему управління проектами можна структурувати за функціями, розробленими Американським інститутом управління проектами. До них належать чотири основні функції, спрямовані на управління цілями, та 5 додаткових, спрямованих на управління певними об’єктами (управління людськими ресурсами, комунікаціями, контрактами та постачанням, ризиком, проектною інтеграцією). У межах виконання кожної функції здійснюються певні процеси, які, в свою чергу, використовують відповідні засоби. Сукупність функцій, процесів, методів і засобів, що формує систему управління проектами у фармацевтичній галузі, наведена в таблиці.

6009423

Окремі елементи П.м. мають місце в діяльності деяких ФП, але широкомасштабна модернізація фармацевтичної галузі, технічного переозброєння ФП відповідно до вимог GMP, GLP, GSP і реалізація значної кількості інвестиційних проектів зумовлює необхідність активізації формування інтегрованої системи управління проектами для потреб фармацевтичної галузі.

Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В. Управління проектами. — К., 2003; Костюк Г.В., Деренська Я.М. Актуальність формування системи управління проектами у фармації в умовах впровадження Належної Виробничої Практики // Фармацевтичний журнал. — № 2. — 2007; A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute, PMI Publishing Division. — 1996.


Інші статті автора