ПОЗАБЮДЖЕТНІ ФОНДИ

ПОЗАБЮДЖЕТНІ ФОНДИ — сукупність грошових фондів, які знаходяться у розпорядженні центральних і місцевих органів влади і призначені для фінансування суспільних потреб цільового характеру. За своєю сутністю та значущістю для суспільства П.ф. поділяються на соціальні та економічні. До найважливіших соціальних П.ф. України належать: 1) Пенсійний фонд, його завдання — забезпечення фінансування витрат на виплату пенсій; збирання й акумуляція внесків, призначених для пенсійного забезпечення й виплати допомоги; розширене відтворення коштів Пенсійного фонду України на основі принципів самофінансування; участь у фінансуванні програм соціальної підтримки населення; організація міжнародного співробітництва у сфері пенсійного забезпечення; контроль за своєчасним надходженням та правильним витрачанням коштів фонду; участь у підготовці пропозицій до державних програм соціального розвитку й нормативних актів щодо вдосконалення системи пенсійного забезпечення. Основним джерелом доходів Пенсійного фонду є збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Основними напрямками використання Пенсійного фонду є: виплата пенсій; допомога по догляду за дитиною; підвищення пенсій у зв’язку зі зміною індексу споживчих цін; реалізація програм соціальної підтримки населення; організація роз’яснювальної роботи серед населення; 2) Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, його завдання — забезпечення надходження та акумуляції коштів фонду, призначених для фінансування матеріального забезпечення та соціальних послуг. Джерела надходжень: страхові внески роботодавців і застрахованих осіб; благодійні внески; асигнування з Державного бюджету України; прибуток фонду, одержаний від депонування тимчасово вільних коштів; нарахування пені у разі несплати страхових внесків у встановлений строк, штрафів та інших фінансових санкцій. Напрямки використання: виплата допомоги (з тимчасової непрацездатності, у зв’язку з вагітністю та пологами, у зв’язку з народженням дитини та доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку; на поховання); фінансування санаторно-курортного лікування та відпочинку застрахованих осіб, утримання санаторіїв; утворення резерву страхових коштів для фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб; 3) Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, його завдання — сприяння забезпеченню зайнятості; запобігання безробіттю; створення нових робочих місць; надання соціальних послуг і матеріального забезпечення на випадок безробіття. Джерела формування фонду: асигнування з Державного бюджету, страхові внески роботодавців і застрахованих осіб; суми фінансових санкцій до порушників порядку сплати внесків; благодійні внески; кошти служби зайнятості за надані послуги; прибуток фонду від депозитного інвестування. Напрямки використання: фінансування центрів підготовки та навчання вивільнених працівників; фінансування центрів зайнятості; створення гуртожитків та тимчасового житла для осіб без певного місця проживання; фінансування проведення наукових досліджень ринку праці та зайнятості населення; 4) Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, його завдання — проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням; відновлення працездатності потерпілих; відшкодування збитків застрахованим особам. Джерела надходжень — внески роботодавців; прибуток від депозитного інвестування тимчасово вільних коштів фонду; суми штрафів за порушення вимог нормативних актів з охорони праці; добровільні внески. Напрямки використання Фонду: фінансування профілактичних заходів; виплати компенсації потерпілим, створення резервів. До економічних цільових П.ф. належить насамперед Державний фонд охорони навколишнього природного середовища. Завданням Державного фонду охорони навколишнього середовища є цільове фінансування природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів, зменшення впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я населення. Основним джерелом надходжень є стягнення відшкодувань за забруднення навколишнього природного середовища. Напрямки використання: фінансування природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів; забезпечення екологічної безпеки.

Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. — К., 2002; Закон України «Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 16/98-ВР // Відомості ВР України. — 1998. — № 23; Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01. 2001 р. № 2240-ІІІ // Відомості ВР України. — 2001. — № 11; Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» // Відомості ВР України. — 1999. — № 46–47; Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ // Відомості ВР України. — 2000. — № 22; Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР // Відомості ВР України. — 1997. — № 37.


Інші статті автора