СТРОК ОКУПНОСТІ

СТРОК ОКУПНОСТІ (англ. РР — Payback Period) — це мінімальний часовий інтервал (який вимірюється в місяцях або роках) від початку реалізації проекту, за який інвестиційні витрати покриваються чистими грошовими надходженнями.

Алгоритм розрахунку С.о. залежить від рівномірності розподілу прогнозованих доходів за роками. За умов, коли доходи розподіляються за роками рівномірно, С.о. інвестиційного проекту розраховується діленням капітальних витрат на річну суму доходів, одержаних внаслідок реалізації цього проекту. Якщо чисті доходи розподіляються за роками нерівномірно, то С.о. визначається як мінімальна кількість років, протягом яких інвестиції будуть погашені кумулятивним доходом.

У процесі розрахунку цього показника також слід враховувати часовий аспект. За цих умов формула для розрахунку С.о. набуває такого вигляду:

Payback Period.ai,

де Dt — доходи від інвестицій на рік t; ІСt — розмір інвестицій на рік t; Т — С.о. інвестицій; і — ставка дисконту; t — крок розрахунку.

Розглянутому методу притаманний такий недолік: він не враховує грошові потоки, які генеруються інвестиційним проектом у часових періодах, що знаходяться за межами С.о., внаслідок чого вибір альтернативних інвестиційних проектів може бути недостатньо обґрунтованим.

Але в певних ситуаціях вибір цього методу оцінки інвестиційних проектів є доцільним. Перш за все, метод дає непогані результати, коли реалізація інвестиційного проекту пов’язана з високим рівнем ризику. За цих умов головним критерієм стає С.о. інвестиційного проекту: чим він коротший, тим краще.

Іноді ФП може самостійно встановити оптимальний для себе С.о., напр. 3–4 роки, з метою якнайшвидшого повернення інвестованих у проект коштів за умов нестабільності економічної ситуації. У такому разі при аналізі ефективності проектів ті, що мають більший С.о., будуть відхилятися.

Посилкіна О.В. Інноваційно-інвестиційний розвиток фармацевтичного виробництва: проблеми фінансового забезпечення: Моногр. — Х., 2002; Посилкіна О.В., Толочко В.М. Фінансова діяльність хіміко-фармацевтичних підприємств / За ред. В.М. Толочка. — Х., 2001.


Інші статті автора