СТЕКІНГ-ВЗАЄМОДІЯ

СТЕКІНГ-ВЗАЄМОДІЯ (англ. stack — стопка, штабель) — це гідрофобні зв’язки, які виникають при такому розташуванні ароматичних молекул, яке нагадує розташування монет у купі, й підтримується ароматичними взаємодіями (рисунок). Найбільш популярний приклад такого розташування відзначають у послідовних парах основ ДНК. У 1953 р. Дж. Уотсон і Ф. Крик, узагальнивши дослідження вчених М. Уїлкінса, Е. Чаргаффа, А. Тодда, Л. Полінга та ін., встановили, що ДНК має форму подвійної спіралі. Стабілізації подвійної спіралі сприяє взаємне перекривання π-електронних хмар паралельно до розташованих ароматичних кілець нуклеїнових основ. С.-в. також часто реєструють у РНК і білках, коли два відносно неполярних кільця мають π-орбіталі, які перекриваються. Точна природа таких взаємодій (електростатична або неелектростатична) залишається предметом обговорень.

steking.tif

Рисунок. Кристалічна структура тринітрофлуорену, пов’язаного в молекулярних щипцях за допомогою ароматичних С.-в. За повідомленням J.M. Lehn та співавторів

Petitjean A. , Khoury R.G. , Kyritsakas N., Lehn J.M. Dynamic Devices. Shape Switching and Substrate Binding in Ion-Controlled Nanomechanical Molecular Tweezers // J. Am. Chem. Soc. — 2004. — Vol. 126. — № 21; http://ru.wikiversity.org/wiki.


Інші статті автора