ЕЛЕКТРОПОРАЦІЯ

ЕЛЕКТРОПОРАЦІЯ (electr- + pore + -ation) — метод створення пор (крізних отворів) у бішаровій ліпідній мембрані під дією електричного поля. Залежно від параметрів імпульсного електричного поля Е. може по-різному впливати на мембрану клітини, або тимчасово змінюючи її проникність, або руйнуючи її цілісність, тому може бути зворотною або незворотною. При зворотній Е. мембрана клітини здатна затягувати (репарувати) електропори, що утворилися, протягом деякого часу після того, як була припинена подача імпульсів. Пори в клітинних мембранах виявлені за допомогою електронної мікроскопії. Середній діаметр пори становить близько 0,5 нм. Процес репарації триває від декількох секунд до декількох хвилин. При незворотній Е. пори мембрани не репарують, і клітина лізує. Збільшення проникності мембран при зворотній Е. активує потоки перенесення речовин у міжклітинний простір і всередину клітин. Це створює можливості для перенесення різних молекул всередину клітин, зокрема макромолекул, розмір яких перевищує діаметр пор, напр., ДНК. Явище зворотної Е. покладено в основу розроблення нового методу трансдермального перенесення й доставки ЛП у дерму і підшкірну клітковину (косметологія, дерматологія). Дана методика застосовується для введення еластину, колагену, гіалуронової кислоти, вітамінів і амінокислот, меланіну, цинку, магнію і т.д. Явище незворотної Е. покладено в основу методики точкового руйнування пухлинних клітин.

Биофизика: учеб. / В.Ф. Антонов, А.М. Черныш, В.И. Пасечник и др. — М., 2000; Chang D.C., Reese T.S. Changes in membrane structure induced by electroporation as revealed by rapid-freezing electron microscopy // Biophys J. — 1990. — Vol. 58; Gothelf A., Gehl J. Gene electrotransfer to skin; review of existing literature and clinical perspectives // Curr Gene Ther. — 2010. — Vol. 10; Kalluri H., Banga A.K. Transdermal delivery of proteins // AAPS PharmSciTech. — 2011. — Vol. 12. — № 1; Pakhomov A.G., Miklavcic D., Markov M.S. Advanced Electroporation Techniques in Biology and Medicine. — NY., 2010; Pegoraro C., MacNeil S., Battaglia G. Transdermal drug delivery: from micro to nano // Nanoscale. — 2012. — Vol. 4. — № 6; Weaver J.C., Chizmadzhev Y. Theory of electroporation: A review // Bioelectroch Bioener. — 1996. — Vol. 41.


Інші статті автора