ТОМАРОВСЬКА Тетяна Олександрівна

ТОМАРОВСЬКА Тетяна Олександрівна (25.09.1963, Харків) — кандидат хімічних наук (1991), доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії; голова первинної профсоюзної організації НФаУ. Голова експертної ради з фізичної та колоїдної хімії з ліцензійного іспиту «КРОК-1».

Томаровська Т.О..tifЗакінчила з відзнакою ХФІ (1987) та аспірантуру (1990).

Працювала: провізор-аналітик центральної районної аптеки № 200 м. Житомира (1987); асистент (1991); доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії НФаУ (1998).

Наукові напрями: виділення, синтез, напівсинтез, ідентифікація, вивчення фізико-хімічних властивостей та реакційної здатності БАР; дескрипторно-статистичне прогнозування та комп’ютерне моделювання БАР.

Наукові здобутки: автор і співавтор понад 60 наукових і науково-методичних праць, серед них — підручник, 7 навчальних посібників та 7 патентів.

Нагороди: Почесні грамоти Харківської облдержадміністрації (2002), Харківської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я (2000, 2003, 2009), Об’єднання профспілок Харківської області (2010), МОЗ України (2008), Профспілки працівників охорони здоров’я України (2005); численні подяки.

Основні праці: Изучение закономерностей стереоселективного синтеза биологически активных веществ с участием цитраконаминовой кислоты (канд. дис.). — Х., 1991; Хроматографічний аналіз: Навч. посіб. — Х., 1998 (співавт.); Синтез та вивчення жовчогінної активності похідних гетерилфталамінових кислот // Вісник фармації. — 1999. — № 1; Электрохимические исследования восстановительной способности в ряду производных фталаминовых кислот // Фізіологічно активні речовини. — 2000. — № 1 (29) (співавт.); Досвід викладання фізичної та колоїдної хімії // Мед. освіта. — 2000. — № 2 (співавт.); Вологопроникність полівінілхлоридних упаковок — один з критеріїв якості інфузійних розчинів // Вісник фармації. — 2001. — № 2 (26); Тестові завдання для контролю знань випускників спеціальності «Фармація». — Х., 2000 (співавт.); Фізична та колоїдна хімія: Підруч. — Х., 1999 (співавт.); Фізична та колоїдна хімія. Збірник задач: Посіб. — Х., 2001 (співавт.); Фізична та колоїдна хімія. Лабораторний практикум: Посіб. — Х., 2004 (співавт.); Фізична та колоїдна хімія. Збірник завдань для самостійної роботи: Посіб. — Х., 2008 (співавт.).

Історія Національного фармацевтичного університету: люди, події, факти / За заг. ред. В.П. Черних — Х., 2005; Хто є хто в Українській фармацевтичній академії / За ред. О.І. Тихонова. — Х., 1998.


Інші статті автора