КРЕМЗЕР Олександр Андрійович

КРЕМЗЕР Олександр Андрійович (04.02.1950, Запоріжжя) — кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри токсикологічної та неорганічної хімії, декан фармацевтичного факультету Запорізького державного медичного університету.

Кремзер О.А..tifЗакінчив фармацевтичний факультет Запорізького медичного інституту (1972).

Працював: керівник Аптеки № 49 с. Н. Григорівка Генічеського р-ну Херсонської обл. (1972–1974); асистент (1974–1991), доцент кафедри неорганічної хімії (з 1991), заступник декана фармацевтичного факультету (1995–2005), декан фармацевтичного факультету Запорізького державного медичного університету (з 2005).

Напрями наукових досліджень: спрямований пошук БАР серед синтетичних сполук, вивчення хімічних і біологічних властивостей та створення на їх основі ЛП.

Наукові здобутки: автор і співавтор понад 170 наукових праць, у тому числі — 13 авторських свідоцтв, 30 навчально-методичних посібників та рекомендацій. Підготував 4 кандидатів фармацевтичних наук.

Громадська діяльність: голова комісії з атестації провізорів при Державній службі з лікарських засобів у Запорізькій області (з 2007), член атестаційної комісії при Державній службі з лікарських засобів у Херсонській області, член правління Запорізької регіональної асоціації фармацевтів, член Проблемної комісії МОЗ та НАМН України (фармація).

Нагороджений Почесними грамотами МОЗ України (2007), Державної служби з лікарських засобів (2009), КМУ (2010), Запорізької облдержадміністрації (2011).

Основні праці: Синтез, свойства и биологическая активность7,8-дизамещенных теофиллина (канд. дис.). — Ленінград, 1981; Синтез та ПМР-спектроскопічні властивості іліденових похідних 3-метил-7-етил-8-гідразиноксантину // Запоріз. мед. журн. — 2005. — № 3 (співавт.); Синтез у ряді 2,3-дигідро-6Н,8-метилтіазоло[3,2-f]-ксантин-3-ону // Фармац. часопис. — 2007. — № 4(4) (співавт.); Синтез і біологічна активність амонійних солей 3-метилксантиніл-8-тіоацетатної кислоти // Фармац. часопис. — 2007. — № 4(4) (співавт.); Синтез і деякі перетворення на основі 8-тіо-3-метилксантину та 3-метилксантініл-8-тіоацетатної кислоти // Фармац. часопис. — 2007. — № 4(4) (співавт.); Методичні вказівки для самостійної підготовки до практичних занять із загальної та неорганічної хімії МОДУЛЬ 1, 2. — Запоріжжя, 2010 (співавт.); Токсикология и анализ спиртов: пособие. — Запоріжжя, 2010 (співавт.); Химико-токсикологическое значение и анализ кислоты цианидной и ее солей: метод. указания. — Запоріжжя, 2010 (співавт.); Терапевтические, токсические и летальные концентрации лекарственных и химических веществ: метод. указания. — Запоріжжя, 2010.


Інші статті автора