КРАЙДАШЕНКО Олег Вікторович

КРАЙДАШЕНКО Олег Вікторович (03.11.1951, м. Запоріжжя) — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії та косметології Запорізького державного медичного університету.

Крайдашенко О.В.tifЗакінчив лікувальний факультет Запорізького медичного інституту (1975).

Працював: лікар-терапевт Запорізької міської клінічної лікарні № 6; асистент кафедри фармакології з курсом клінічної фармакології (1987–1997); доцент кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії (1997–2000); професор (2000–2003), завідувач кафедри клінічної фармакології, фармації та фармакотерапії (з 2003) Запорізького державного медичного університету.

Напрями наукових досліджень: підвищення ефективності лікування ішемічної хвороби серця шляхом застосування препаратів метаболічної корекції в комбінованій терапії в осіб похилого та старечого віку; клініко-біохімічні аспекти діагностики та корекції ендотеліальної дисфункції у осіб зі серцево-судинною патологією. Запропонував застосування субстратно-коферментних комплексів у комбінованій терапії пацієнтів з ішемічною хворобою серця.

Наукові здобутки: автор і співавтор понад 180 наукових праць, у тому числі — 10 авторських свідоцтв, 3 підручників, 2 монографій, близько 50 навчально-методичних посібників та рекомендацій. Підготував 5 кандидатів наук. Керівник Запорізького регіонального відділення ДП «Державний експертний центр» МОЗ України; член обласної атестаційної комісії з терапії.

Нагороджений Почесними грамотами Запорізької міської ради (2009) та облдержадміністрації (2011).

Основні праці: Клініко-фармакологічна оцінка ефективності засобів метаболічної корекції в комбінованій терапії ішемічної хвороби серця у осіб похилого та старечого віку (докт. дис.) — Запоріжжя, 1997; Учебно-методическое пособие по фармакотерапии. — Запорожье, 1993; Учебное пособие по фармакотерапии. — Х., 1998 (співавт.); Фармакотерапія: навч. посібник. — Х., 2003 (співавт.); Клінічна фармакологія: підручник. У 2 т. — Х., 2007 (співавт.); Клінічна фармакологія: підручник. — К., 2008. — (співавт.); Клиническая фармакология в кардиологии. — Запорожье, 2008 (співавт.); Клиническая фармакология: что нужно знать практическому врачу? // Новости медицины и фармации. — 2009. — № 274; Порівняльна оцінка впливу метаболіто-активних препаратів на рівень нітрозуючого стресу у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні зі стенокардією напруги // Запорож. мед. журн. — 2010. — № 5 (співавт.); Клінічна фармакологія: посібник. — Вінниця, 2010 (співавт.); Фармакотерапія: підручник. — Вінниця, 2010 (співавт.); Рівень гомоцистеїнемії і показники якості життя у хворих на стенокардію напруги похилого та старечого віку // Вісн. наук. досліджень. — 2010. — Вип. 4(61) (співавт.); Функціональний стан серцево-судинної системи та гомоцистеїнемія у хворих на стенокардію напруження похилого та старечого віку // Запорож. мед. журн. — 2011. — Т. 13 (співавт.).


Інші статті автора