СИНЕРЕЗИС

СИНЕРЕЗИС (грец. synairesis — стиснення, зменшення) — процес утворення двох макрофаз — драглеподібної й рідкої в драглях високомолекулярних речовин ВМС при стоянні (рисунок).

sinerezis.eps

Рисунок. Схематичне зображення синерзису: а — система до синерезису; б — система після синерезису

З часом у системі відбувається агрегація частинок, на поверхні з’являються краплини рідини, розмір та кількість яких поступово збільшується, а об’єм драглів зменшується. Рідка фаза, яка виділяється при С., не є чистим розчинником, а являє собою розчин ВМС нижчої концентрації. С. відбувається у тих випадках, коли концентрація полімеру у драглях або гелях нижча за рівноважну при певній температурі (рівноважна концентрація відповідає вмісту полімеру у зразку, який максимально набухає при тій самій температурі). С. прискорюється під дією додаткової напруги, яка прагне стиснути молекулярну сітку драглів, напр. при центрифугуванні. Іноді виділення рідкої фази з метастабільних драглів відбувається в усьому об’ємі: всередині драглів з’являються маленькі краплі рідини (вакуолі), які поступово розростаються та можуть зливатися у наскрізні канали. С. може відбуватися також у неврівноважених мікрогетерогенних структурах, які утворюються при коагуляції колоїдних дисперсій у високомолекулярних конденсованих структурах. С. проходить у живих клітинах, чим пояснюється жорсткість м’яса старих тварин і зниження еластичності тканин людини з віком. Зустрічається С. і у технологічних процесах при виробництві промислових, а особливо продовольчих товарів (напр. отримання сиру). У фармації при виготовленні та зберіганні ЛП із використанням концентрованих розчинів ВМС (див. Високомолекулярні сполуки) слід враховувати можливість С.

БМЭ: В 30 т. / Под ред. Б.В. Петровского. — М., 1985 — Т. 5; Фізична і колоїдна хімія / В.І. Кабачний, Л.К. Осіпенко, Л.Д. Грицан та ін. — Х., 1999.


Інші статті автора