ГРИЦАН Людмила Дмитрівна

ГРИЦАН Людмила Дмитрівна (23.09.1947, Львів) — кандидат хімічних наук (1974), доцент (1984) кафедри фізичної та колоїдної хімії НфАУ.

Грицан Л.Д..tifЗакінчила з відзнакою хімічний факультет Харківського державного університету ім. Максима Горького (нині — ім. В.Н. Каразіна)за спеціальністю «Фізична хімія» (1970) та аспірантуру при кафедрі фізичної та колоїдної хімії ХФІ (1974).

Працювала: асистент (1975), доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії НФаУ (з 1981).

Наукові напрями: фізико-хімія водних і неводних розчинів; дослідження фізико-хімічних властивостей БАР, фармацевтичних препаратів та косметичних засобів; вивчення методичних особливостей викладання фізичної та колоїдної хімії у фармацевтичному ВНЗ.

Наукові здобутки: автор і співавтор понад 80 наукових і науково-методичних праць, серед них — підручник, 14 навчальних посібників, 12 методичних рекомендацій, патент.

Нагороди: почесні грамоти Хімічного товариства ім. Д.І. Менделєєва (2000), МОЗ України (2005, 2007), НФаУ (2002, 2008, 2010) та дипломи.

Основні праці: Исследование растворов солей лития и натрия в бинарных смесях тетрагидрофурана с водой и этиленгликолем методом электропроводности (канд. дис.) — Х., 1974; Інверсія рухливості аніонів в розчинах солей літію в сумішах води з тетрагідрофураном // Доповіді АН УРСР. Сер. Б. — 1974. — № 9 (співавт.); Определение активностей с помощью различных свойств растворов // Журн. физ. хим. — 1976. — № 9 (співавт.); Полярографическое восстановление алкилариламидов 2-амино-1,3,4-тиадиазол-5-сульфанилоксаминовой кислоты // Укр. хим. журн. — 1982. — № 6 (співавт.); Физико-химические характеристики спиртовых настоек прополиса // Вестн. Харьк. ун-та. — 1988. — № 319 (співавт.); Оригинальные электроды для определения азотсодержащих органических оснований. Ионометрическое определение новокаина // Фармац. журн. — 1991. — № 4 (співавт.); Фізико-хімічні дослідження водних розчинів фенольного гідрофільного препарату прополісу // Фармац. журн. — 1998. — № 6 (співавт.); Фізико-хімічне дослідження кремів з настойкою листя горіха волоського // Вісн. фармації. — 1999. — № 2(20) (співавт.); Досвід викладання фізичної та колоїдної хімії // Мед. освіта. — 2000. — № 2 (співавт.); Вивчення адсорбції левоміцетину ентеросорбентом кремнеземного походження силіксом // Вісн. фармації. — 2003. — № 4 (співавт.); Вивчення стабільності пероральної суспензії «Ентеросил». — Фармац. часопис. — 2008. — № 3 (співавт.); Фахова спрямованість викладання розділу «Фазові рівноваги» в курсі фізичної та колоїдної хімії у вищому фармацевтичному навчальному закладі // Мед. освіта. — 2010. — № 4; Фізична та колоїдна хімія: Підручн. — Х., 1999. (співавт.); Фізична та колоїдна хімія. Збірник задач. — Х., 2001 (співавт.); Фізична та колоїдна хімія. Лабораторний практикум. — Х., 2004 (співавт.); Фізична та колоїдна хімія. Збірник завдань для самостійної роботи. — Х., 2008 (співавт.).

Історія Національного фармацевтичного університету: люди, події, факти / За заг. ред. В.П. Черних. — Х., 2005; Хто є хто в Українській фармацевтичній академії / За ред. О.І. Тихонова. — Х., 1998.


Інші статті автора