АВРАМЕНКО Микола Олександрович

АВРАМЕНКО Микола Олександрович (05.08.1961, Запоріжжя) — кандидат фармацевтичних наук (1988), доцент кафедри фармацевтичної хімії, проректор з навчально-методичної роботи та міжнародних зв’язків, відповідальний секретар приймальної комісії Запорізького державного медичного університету.

Авраменко М.О..tifЗакінчив фармацевтичний факультет Запорізького державного медичного інституту (1983).

Працював: асистент в аптеці № 25 м. Запоріжжя (1983), лаборант з науки кафедри фармацевтичної хімії Запорізького медичного інституту (1984), асистент кафедри фармацевтичної хімії (1985), декан підготовчого факультету по роботі з іноземними студентами (2000), доцент кафедри фармацевтичної хімії (2001), проректор з навчально-методичної роботи та міжнародних зв’язків (з 2002).

Напрями наукових досліджень: пошук БАР серед синтетичних сполук, вивчення хімічних і біологічних властивостей та створення на їх основі ЛП.

Наукові здобутки: автор і співавтор понад 200 наукових праць, у тому числі — 36 авторських свідоцтв, близько 50 навчально-методичних посібників та рекомендацій.

Нагороджений: Почесними грамотами МОЗ України (2007), КМУ (2010).

Основні праці: Синтез, свойства и биологическая активность галогенидов 1-алкил(ацилалкил)-4-амино(алкиламино, илиденамино)-1,2,4-триазолин (канд. дис.) — Львов, 1988; Щодо питання стандартизації нового препарату — таблеток аміодарону з тіотриазоліном // Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. — Тернопіль, 2004 (співавт.); Определение и содержание тиотриазолина и метронидазола в комбинированной мази // Запорож. мед. журн. — 2004. — № 6 (співавт.); Вплив тіотриазоліну на ліпідні показники печінки та серця щурів при токсичній дії доксорубіцину // Запорож. мед. журн. — 2005. — № 1 (співавт.); Изучение местнораздражающего и аллергизирующего действия препарата «Тиоцетам» // Запорож. мед. журн. — 2005. — № 3 (співавт.); Доклінічне вивчення антиаритмічної активності таблеток «ТІОДАРОН» при курсовому введенні // Мат. VI Нац. з’їзду фармац. України. — Х., 2005 (співавт.); Определение содержания тиотриазолина и левомицетина в комбинированной мази // Запорож. мед. журн. — 2005. — № 4 (співавт.); Дослідження квантово-хімічних властивостей та просторової структури тіотриазоліну: квантово-фармакологічний аспект // Запоріз. мед. журн. — 2006. — № 6 (співавт.); Антитоксична дія тіотриазоліну при гострій доксорубіциновій і фторидній інтоксикаціях // Запоріз. мед. журн. — 2007. — № 2 (співавт.); Фізичні та фізико-хімічні методи фармацевтичного аналізу: навч. посібник. — Запоріжжя, 2010 (співавт.); Цели обучения самостоятельной работе иностранных учащихся подготовительного факультета // Укр. мед. альманах. — 2010. — Т. 13, № 3 (співавт.).

 


Інші статті автора