СВЄЧНІКОВА Олена Миколаївна

СВЄЧНІКОВА Олена Миколаївна (21.06.1947, Москва) — професор (2003), доктор хімічних наук (1999), професор кафедри аналітичної хімії НФаУ (2001–2010).

svechnikova.tifЗакінчила хімічний факультет Харківського державного університету (1970).

Працювала: молодший науковий співробітник Всесоюзного науково-дослідного інституту охорони вод (1974); асистент Кемеровського технологічного інституту харчової промисловості (1975); старший викладач Кузбаського політехнічного інституту (1976); в.о. доцента Кузбаського політехнічного інституту (1978); асистент (1979–1987), старший викладач (1987), доцент (1989), професор (2001–2010) кафедри аналітичної хімії НФаУ.

Напрями наукових досліджень: дослідження реакційної здатності органічних БАР, установлення кількісних співвідношень структура — біологічна активність у ряді похідних N-фенілантранілової кислоти та акридину; кількісний аналіз органічних сполук.

Наукові здобутки: автор близько 200 наукових і навчально-методичних праць, серед них 11 навчальних посібників, 6 патентів. Підготувала 2 кандидатів наук.

Основні праці: Исследование растворов солей в бинарных смесях на основе нитрометана методом электропроводности (канд. дис.). — Х., 1975; Реакційна здатність, зв’язок структура — біологічна активність та використання похідних N-фенілантранілової кислоти та акридину (докт. дис.). — Х., 1999; Реакционная способность замещенных 9-хлоракридинов // Журн. общей химии. — 2001. — Т. 71. — Вып. 1; Кінетика реакції лужного гідролізу біологічно активних ефірів орто-заміщених 3-нітро-N-фенілантранілових кислот у бінарному розчиннику діоксан-вода // Фармац. журн. — 2002. — № 5 (співавт.); Исследование липофильных свойств нитропроизводных фенилантраниловой кислоты // Фізіологічно активні речовини. — 2002. — № 1 (співавт.); Реакционная способность N-арилсульфоно-3-амино-капроновых кислот // Журн. общей химии. — 2004. — Т. 74. — Вып. 4 (співавт.); Кількісний аналіз біологічно активних похідних N-фенілантранілових та мефенамової кислот методом двофазного титрування // Журн. общей химии. — 2006. — Т. 4. — № 4 (16) (співавт.); Аналітична хімія: Навч. посіб. — Х., 2004 (співавт.).

Славетні імена Національного фармацевтичного університету / За ред. чл.-кор. НАН України, проф. В.П. Черних. — Х., 2005.


Інші статті автора