УКРАЇНСЬКИЙ БІОФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

УКРАЇНСЬКИЙ БІОФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ — фаховий журнал, заснований 2008 р. з метою висвітлення сучасних наукових праць у галузі біології та фармації, присвячених в основному вивченню впливу фармацевтичних та біологічних (фізіологічних, біохімічних) факторів на фармакокінетику, фармако- і токсикодинаміку ЛП. Журнал видається НФаУ спільно з ПП «Фармітек». Назва журналу відбиває напрямок досліджень усіх етапів розроблення нових та оптимізації властивостей існуючих ліків та технологій їх виробництва (див. Біологічна фармація).

Журнал зареєстровано в Мін’юсті України (посвідчення від 14.04.2008 р. № 13904-2877Р), виходить 6 разів на рік. Головний редактор журналу — доктор біологічних наук, професор Л.М. Малоштан, головний науковий консультант — академік НАН України В.П. Черних.


Інші статті автора