УБІХІНОНИ

УБІХІНОНИ (лат. ubique — скрізь, всюди + хінон), бензохінони, коферменти Q, KoQ, похідні 5-метил-2,3-диметоксихінону, у яких до 6-го атома карбону приєднаний ізопреноїдний ланцюг; розрізняються кількістю (від 6 до 10) ізопренових ланок (C5H8).

Ubique.eps

Беруть участь в окисно-відновних реакціях тканинного дихання й забезпечують таким чином живі клітини енергією. Позначаються: УХn або KoQn; у першому випадку n — кількість вуглецевих атомів, у другому — кількість ізопренових ланок (напр. УХ30 відповідає KoQ6). Безбарвні кристалічні речовини, з максимумом світлопоглинання при 270 мкм є нерозчинними у воді, але розчинними в органічних розчинниках. Наявні в усіх організмах: у ссавців переважає УХ50, у грибів — УХ30-50, у бактерій — УХ40, у найпростіших — УХ40-50, у комах — УХ45-50. У невеликій кількості УХ40-50 містяться в мітохондріях рослин; у хлоропластах рослин містяться близькі до У. пластохінони, у деяких бактерій — різні нафтохінони. Біологічна дія У. базується на їх здатності до оборотних окисно-відновних перетворень. У. локалізовані в плазматичних мембранах (у бактерій) чи внутрішніх мембранах мітохондрій і беруть участь у функціонуванні дихального ланцюга. У. можуть брати участь в одно- чи двоелектронному перенесенні. При частковому відновленні (одноелектронному перенесенні) У. утворюють відносно стійкий семіхінон, при повному (двоелектронному) відновленні — гідрохінон (убіхінол). У. та його гідрохінон утворюють оксино-відновну пару. Вони переносять атоми гідрогену, тобто електрони і протони, від однієї групи переносників до інших У. можуть мігрувати в ліпідній фазі мембрани і являють собою мобільний субстрат для ферментів, вбудованих у мембрану.

Завдяки антиоксидантним властивостям У. широко використовуються як компонент парфумерних та косметичних засобів.

Біологічний словник / За ред. К.М. Ситника і В.О. Топачевського. — К., 1986; Боєчко Ф.Ф., Боєчко Л.О. Основні біохімічні поняття, визначення і терміни. — К., 1993; Губський Ю.І. Біологічна хімія. — К.–Тернопіль, 2000.


Інші статті автора