ОБ’ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ МЕДИЧНОЇ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

ОБ’ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ МЕДИЧНОЇ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ (ООРММП УКРАЇНИ) — Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців, до складу якого входять організації роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України та підприємства галузі. ООРММП України створено відповідно до рішення З’їзду фармацевтичних виробників від 18.10.2001 р.

ООРММП України діє на підставі Закону України від 24.05.2001 р. № 2436–ІІІ «Про організації роботодавців».

Основною метою діяльності ООРММП України є представництво та захист законних інтересів роботодавців — членів організації в економічній, соціально-трудовій та інших сферах, у тому числі в їх відносинах з іншими сторонами соціального партнерства відповідного рівня; сприяння інтеграції та взаєморозумінню роботодавців фармацевтичної та мікробіологічної галузі промисловості в Україні; підтримка й захист інтересів сучасної української фармацевтичної промисловості, здатної забезпечувати стратегічну незалежність України в питаннях задоволення потреб населення необхідними, доступними, ефективними, безпечними та якісними ЛЗ.

Основними завданнями ООРММП України є: співробітництво з органами державної влади та місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об’єднаннями, організаціями інших найманих працівників та забезпечення представництва та захисту законних прав та інтересів своїх членів у відносинах з цими органами; участь у формуванні та реалізації соціально-економічної політики держави; участь у проведенні колективних переговорів та укладанні галузевих угод, забезпечення виконання своїх зобов’язань за укладеними угодами; координація діяльності роботодавців — членів організації у виконанні зобов’язань за галузевими угодами; контроль за виконанням іншими сторонами соціального партнерства зобов’язань за галузевими угодами; сприяння максимальному дотриманню інтересів роботодавців — членів організації при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів); сприяння вирішенню колективних трудових спорів, запобігання страйкам як крайньому засобу вирішення цих конфліктів; збалансування попиту і пропозиції робочої сили, запобігання масовому безробіттю шляхом сприяння створенню нових робочих місць, забезпечення раціональної структури зайнятості населення; вдосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, поширення професійних знань та досвіду; забезпечення координації дій роботодавців — членів організації щодо виконання науково-технічних і соціальних програм, спрямованих на збільшення обсягів виробництва фармацевтичної та мікробіологічної продукції, підвищення її конкурентоспроможності; розвиток співробітництва з іноземними і міжнародними організаціями роботодавців та їх об’єднаннями.

Необхідність створення ООРММП України має низку об’єктивних передумов, зокрема: захист інтересів вітчизняних медичних та мікробіологічних підприємств (з урахуванням їх професійних, структурних та регіональних особливостей); конструктивний професійний вплив на суть управлінських рішень, що приймаються державними органами, і темп їх прийняття (шляхом безпосередньої участі ООРММП України в розробці та процесі підготовки до прийняття законодавчих і нормативно-правових актів); координація дій підприємств щодо просування їх продукції на внутрішній фармацевтичний ринок та підвищення і реалізація експортного потенціалу галузі.

Актуальність діяльності організації обумовлена: соціально-економічним значенням фармацевтичної галузі у формуванні трудових ресурсів держави та здорового способу життя населення; необхідністю найбільш повного забезпечення жителів України доступними ефективними ЛП; безумовною необхідністю досягнення рівня достатнього медикаментозного забезпечення хворих у процесі надання їм кваліфікованої медичної допомоги.

ООРММП України входить до складу Конфедерації роботодавців України, яка створена для забезпечення повноцінної участі роботодавців країни у процесі побудови гармонійних стосунків українського бізнесу з владою та працівниками.


Інші статті автора