ФРАНЧАЙЗИНГ

ФРАНЧAЙЗИНГ (англ. franchising — угода передання права на використання торгової марки) — видача підприємством фізичній або юридичній особі франчайзи (ліцензії) на виробництво або продаж товарів під фірмовою маркою всього підприємства або за його технологією. Контрактом (див. Контракт) може обумовлюватися: період, на який видана ліцензія (див. Ліцензія); територія, на якій будуть вироблятися або реалізовуватися товари; форма платежу (разовий платіж, періодичні відрахування, змішана форма). Ця операція не належить до операцій прямого фінансування підприємства, але забезпечує непряме фінансування за рахунок скорочення витрат на розроблення технологій виробництва, завоювання ринку і т.д. Використання Ф. у фармацевтичній галузі може бути корисним, по-перше, для новостворених підприємств, які тільки намагаються утвердитися в галузі. Подібний захід дає можливість знизити ризик втрат, якими здебільшого супроводжуються намагання самостійного створення нового виробництва. Ця операція певною мірою корисна і для ФП (франчайзера), яке дає можливість користуватися франчайзою, оскільки в цьому випадку має місце його пряма і непряма реклама та надходять платежі за використання фірмової марки. Залежно від умов контракту фірма, яка продає свою ліцензію, може додатково організувати початкову і подальшу підготовку своїх партнерів, керівництво або консультування їх діяльності, рекламу та інші види фінансового, технологічного і комерційного сприяння.

Посилкіна О.В., Толочко В.М. Фінансова діяльність хіміко-фармацевтичних підприємств. — Х., 2001; Фінанси зарубіжних корпорацій / За ред. В.М. Федосова. — К., 1993; Фінансовий менеджмент / А.М. Поддєрьогін та ін. — К., 2001.


Інші статті автора