ФЛУТАМІД

ФЛУТАМІД (Flutamidum), 2-метил –N-[4-нітро-3-(трифторметил) феніл] пропанамід.

C11H11F3N2O3                                        Мол. м. 276,2

Flutamidum.ai

АФІ синтетичного походження. Світло-жовтий кристалічний порошок, практично нерозчинний у воді, легкорозчинний в ацетоні та етанолі. Тпл = 111,5–112,5 °С. УФ-спектр: λmax = 240 нм. Зберігають у щільно закупореному контейнері, у захищеному від світла місці.

Ідентифікують за ІЧ-спектром поглинання субстанції; методом ТШХ, спектрофотометрично λmax =295 нм. Кількісно визначають спектрофотометрично.

Фармакологічна група. L02B B01 — протипухлинні препарати.

Фармакологічні ефекти. Протипухлинний, антиандрогенний. Блокує андрогенні рецептори клітин-мішеней у передміхуровій залозі, гіпоталамусі та гіпофізі. Інгібує біологічні ефекти ендогенних андрогенів.

Застосування. Паліативне лікування раку передміхурової залози первинного і з метастазами, за відсутності лікування або неефективності гормонотерапії.

Компендиум 2015 — лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко. — К., 2015; От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; Clarke’s isolation and identification of drugs / Editor A.C. Moffat. — London, 1986; European Pharmacopoeia 5.


Інші статті автора