ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ — різноманітні форми довгострокового інвестування ФП, торгівля якими відбувається на фінансових ринках. До них належать грошові кошти (див. Гроші); первинні та вторинні цінні папери (див. Цінні папери); факторингові операції (див. Факторинг); лізинг (див. Лізинг); франчайзинг (див. Франчайзинг).

Посилкіна О.В. Інноваційно-інвестиційний розвиток фармацевтичного виробництва: проблеми фінансового забезпечення. — Х., 2002; Посилкіна О.В., Толочко В.М. Фінансова діяльність хіміко-фармацевтичних підприємств. — Х., 2001.


Інші статті автора