ФІНАНСОВИЙ ЦИКЛ

ФІНАНСОВИЙ ЦИКЛ — цикл обігу грошової готівки підприємства, виражений часом, протягом якого гроші (див. Гроші) вилучені з обігу. Оскільки ФП сплачують рахунки з часовим лагом, їх фінансовий цикл менший за операційний (див. Операційний цикл) на середній час обігу кредиторської заборгованості (рисунок).

Тривалість операційного циклу
Середній термін обігу запасів субстанцій і допоміжних матеріалів Середній термін обігу запасів готових ЛП Середній термін обігу дебіторської заборгованості
Середній термін обігу кредиторської заборгованості Тривалість Ф.ц.

Рисунок. Схема співвідношення операційного та фінансового циклу ФП

Скорочення Ф.ц. у динаміці розглядається як позитивна тенденція. Ф.ц. може бути скорочений за рахунок прискорення виробничого процесу та обіговості дебіторської заборгованості, а також за рахунок деякого некритичного уповільнення обігу кредиторської заборгованості. Аналіз динаміки середньої тривалості Ф.ц. на вітчизняних ФП свідчить про тенденцію зростання, що в першу чергу зумовлено збільшенням терміну обігу запасів.

Бланк И.А. Управление активами. — К., 2000; Посилкіна О.В. Інноваційно-інвестиційний розвиток фармацевтичного виробництва: проблеми фінансового забезпечення. — Х., 2002; Посилкіна О.В., Толочко В.М. Фінансова діяльність хіміко-фармацевтичних підприємств. — Х., 2001.


Інші статті автора