ФІНАНСОВИЙ РИНОК

ФІНАНСОВИЙ РИНОК — сукупність фінансових інструментів (див. Фінансові інструменти), існуючих і потенційних покупців, продавців фінансових інструментів та відповідних цін на них, а також юридично закріплених способів використання цих інструментів. Ф.р. класифікується за: 1) характером взаємодії продавця та покупця. Ринок продавця — це ринок, на якому продавці мають більше економічної влади та проявляють більше активності, ніж на такому ринку покупці. Подібний ринок має місце за умов чистої монополії. Ринок покупця — це ринок, де більше активності та економічної влади мають покупці (ринок чистої конкуренції); 2) фінансовими інструментами: а) валютний ринок (розподіляється за видами валют); б) фондовий (розподіляється на ринок державних та корпоративних цінних паперів (див. Цінні папери), окремих видів цінних паперів — ринки акцій (див. Акція), векселів (див. Вексель), облігацій (див. Облігації)); в) грошовий (ринок депозитів); г) лізинговий ринок (див. Лізинг); д) франчайзинговий ринок (див. Франчайзинг); е) страховий ринок; є) ринок капіталів; 3) формами організації торгівлі: а) позабіржовий ринок — сфера обігу цінних паперів, які не були допущені до котирування на фондових біржах (ринок емітованих цінних паперів); б) біржовий (фондовий ринок) — організований ринок, що регулярно функціонує, з купівлі-продажу цінних паперів; 4) кількісною ознакою розміщення цінних паперів: а) первинний Ф.р. — ринок, що обслуговує випуск (емісію) та первинне розміщення цінних паперів; б) вторинний Ф.р. — ринок, де здійснюється купівля та продаж цінних паперів, які було випущено раніше; 5) територіальною ознакою: а) місцевий; б) регіональний; в) національний; г) міжнародний. ФП на сучасному етапі свого розвитку інтегровані майже в усі види Ф.р. Як емітенти акцій ФП є суб’єктами фондового ринку та ринку капіталів; використання франчайзи дозволяють формувати франчайзинговий ринок; необхідність постійного оновлення технологій робить ФП потенційними суб’єктами лізингового ринку; розрахунки із зарубіжними постачальниками — суб’єктами валютного ринку.

Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. — М., 1992; Белих Л.П. Основи фінансового ринку. — М., 1999; Глущенко В.В., Глущенко И.И. Финансы. Финансовые политика, маркетинг, менеджмент. Финансовый риск-менеджмент. Ценные бумаги. Страхование. — Железнодорожный, 1998; Іваницька О.М. Фінансові ринки. — К., 1999.


Інші статті автора