КОФАКТОР

КОФАКТОР — небілкова частина молекул складних ферментів, яка входить до складу їх активних центрів і забезпечує катаболічну активність. Роль К. можуть відігравати сполуки різної хімічної природи, а також іони металів (Са2+, Fe3+, Mg2+, Cu2+ та ін.). Залежно від виду зв’язку між К. і апоферментом (див. Апофермент) К. поділяють на коферменти, простетичні групи та активатори. Коли К. з’єднується з апоферментом лише на період ферментативного процесу за участю нековалентних зв’язків (водневих, гідрофобних), він називається коферментом. У тому разі, коли зв’язок між К. і апоферментом міцний (ковалентний), К. називається простетичною групою. Функцію активаторів переважно виконують іони металів. Між К. і апоферментом у процесі ферментативної реакції існує тісна взаємодія. За хімічною природою К. підрозділяють на: 1) похідні вітамінів, зокрема: вітаміну В1 — тіаміндифосфат; вітаміну В2 — флавінмононуклеотид (ФМН); вітаміну В6 — піридоксальфосфат, піридоксамінфосфат; пантотенової кислоти — коензим А; вітаміну В12 — метилкобаламін, дезоксіаденозилкобаламін; вітаміну Н (біотину) — карбоксибіотин; фолієвої кислоти — тетрагідрофолієва кислота; 2) динуклеотиди (похідні нікотинаміду — НАД+, НАДФ+; похідна рибофлавіну — ФАД); 3) нуклеотиди — похідні пуринів та піримідинів (АТФ, АДФ, ЦТФ, ЦДФ, УТФ, УДФ); 3) комплекси порфіринів з іонами металів; 4) фосфати; 5) моносахариди; 6) пептидні (напр. глутатіон). За типом реакції, яку вони каталізують, К. поділяють на: 1) К., що є переносниками атомів водню та електронів; 2) К., що є переносниками різних хімічних груп; 3) К. синтезу, ізомеризації та розщеплення вуглець-вуглецевих зв’язків. Деякі К. (піридоксинові, пантотенові, нуклеотидні, кобамідні) мають поліфункціональні властивості й можуть забезпечувати каталітичну активність ферментів кількох класів. Так, піридоксальфосфат і піридоксамідфосфат виступають у ролі К. ферментів класів: трансферази, ліази та ізомерази.

У медичній практиці використовують коферментні препарати: кокарбоксилазу, нікотинову кислоту, піридоксину гідрохлорид, кислоту фолієву та ін.

Боєчко Ф.Ф., Боєчко Л.О. Основні біохімічні поняття, визначення і терміни. — К., 1993; Губський Ю.І. Біологічна хімія. — К.–Тернопіль, 2000.


Інші статті автора