КОМПАРТМЕНТАЛІЗАЦІЯ

КОМПАРТМЕНТАЛІЗАЦІЯ (англ. compartmentation — відділення) — просторове роз’єднання за допомогою біомембран ферментів та субстратів у клітині або внаслідок метаболічних процесів, які взаємно несумісні. У клітинах еукаріот метаболічні шляхи розподілені між різними органелами. Однією з причин для такої просторової сепарації є те, що протилежні процеси легше контролювати, коли вони відбуваються в різних компартментах. Чіткий контроль цих процесів за допомогою гормонів та інших метаболітів попереджує виникнення суміщення процесів синтезу та розпаду. Напр., біосинтез жирних кислот відбувається в цитоплазмі, водночас реакції вилучення енергії в процесі β-окиснення цих кислот відбуваються в мітохондріях.

Другий фактор, який залежить від клітинної К., — це здатність кожної органели концентрувати специфічні субстанції, такі, як субстрати та ферменти. Напр., лізосоми містять різноманітні гідролітичні ферменти, оптимальна активність яких вимагає відносно високої концентрації іонів Гідрогену.

Молекулярная биология клетки: В 3 т. / Б. Альбертс, Д. Брей, Дж. Льюис и др. — М., 1994; McKee Trudi, McKee James R. Biochemistry // Wm. C. Brown Publishers. — 1996.


Інші статті автора