КОМАНДА ПРОЕКТНА

КОМАНДА ПРОЕКТНА — сукупність людей, підпорядкованих проектному менеджеру, які працюють разом над здійсненням проекту. К.п. створюється на період реалізації проекту з метою досягнення синергічного ефекту групової роботи, що виникає внаслідок колективного опрацювання проектних рішень, надання конструктивної допомоги одним членам команди з боку інших, створення колективної бази даних (досвіду, інформації, правил). Основними характеристиками К.п. є: склад — сукупність характеристик членів команди (чисельність, вік, стать, освіта тощо); структура — співвідношення кількості працівників за функціями, які вони виконують (професійний склад); групові процеси — показники динаміки (характеристика процесів розвитку, спрацьованість членів групи, вироблення рішень, групового тиску). Етапи створення К.п.: 1. Формування — залежно від специфіки проекту здійснюється відбір висококваліфікованих кадрів певного професійного спрямування. Члени К.п. виявляють особливості проектної роботи, взаємовідносини в команді. Ефективність роботи є невисокою. 2. Період спрацьовування учасників — початок спільної роботи, обговорення проблем, розподіл рольових функцій. 3. Період нормального функціонування — досягнення узгодженості з різних питань, формування почуття К.п., спільних норм і цінностей. Ефективність роботи зростає. 4. Реорганізація — зміна обсягів робіт, їх видів, залучення нових членів К.п. вимагає перегляду обов’язків та взаємовідносин членів команди. 5. Розформування — після завершення проектних робіт члени К.п. або повертаються до попередніх організаційних формувань, або розпочинають роботу над іншими проектами у складі цієї чи інших К.п. Склад К.п. залежить від особливості проекту, що реалізує ФП. У разі здійснення проекту розробки ЛП до складу К.п. доцільно включити фахівців департаментів (відділів) з розробки та реєстрації ЛП, з розвитку фармацевтичного бізнесу, стратегічного маркетингу, управління якістю тощо. У разі реконструкції ФП у складі К.п. повинні бути фахівці проектно-конструкторського відділу, відділів капітального будівництва, фінансових розрахунків та інвестицій, матеріально-технічного постачання тощо.

Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В. Управління проектами. — К., 2003.


Інші статті автора