КЛІРИНГ

КЛІРИНГ (англ. clearing — очищувати, вносити ясність) — форма безготівкових розрахунків, за якою заборгованість суб’єктів К. один одному сплачується шляхом зарахування взаємних вимог і зобов’язань. Сальдо заборгованості, що залишається після зарахування, сплачується за домовленістю згідно з платіжною угодою (напр. шляхом додаткового постачання товарів, надання послуг або продажу цінних паперів). Розрізняють К.: 1) за межами використання: внутрішній — взаємне зарахування платежів у межах однієї країни; валютний — міжнародна угода щодо взаємного зарахування вимог і зобов’язань, виходячи з вартісної рівноваги постачання товарів і надання послуг. У межах валютного К. узгоджується валюта розрахунків, припустимий обсяг сальдо за платежами, способи вирівнювання платежів та обмеження щодо засобів погашення клірингового кредиту; 2) за кількістю учасників: К. двосторонній — угода між двома суб’єктами К. щодо взаємного зарахування платежів; К. багатосторонній — угода між кількома суб’єктами К. про взаємні зарахування зустрічних вимог; 3) за сферою використання: К. біржовий — процедура депозитування коштів у вигляді внесків учасників біржової торгівлі з метою гарантування біржових угод; К. міжбанківський — взаємні безготівкові розрахунки банків однієї країни (здійснюються через спеціальні розрахункові або клірингові палати). Клірингова угода повинна містити: перелік рахунків, валюту розрахунків, обсяг грошових потоків, порядок перерахунку сальдо на кліринговому рахунку у разі зміни валютних курсів, порядок клірингового кредитування сальдо рахунку, порядок поточного регулювання сальдо на кліринговому рахунку, способи остаточного погашення сальдо за К. Клірингові операції — найбільш ефективна форма розрахунків в інтеграційних об’єднаннях, у межах фінансово-промислових груп, створення яких є досить актуальним у фармацевтичному секторі. К. Може бути рекомендованим до застосування в умовах фармацевтичного виробництва у разі наявності дво- чи багатосторонніх зв’язків між вітчизняними та закордонними підприємствами щодо постачання імпортних субстанцій та зворотного продажу ЛП. Застосування двостороннього К. спрощує систему розрахунків до перерахування сальдо заборгованості однією зі сторін К.

ЕЕ: В 3 т. — К., 2001. — Т. 2; Schall Lawrence D. et al. Introduction to Financial Management /L. D. Schall, Ch. W. Haby, A. Schachter. — Toronto, 1987.


Інші статті автора