ФЕЛОДИПІН

ФЕЛОДИПІН (Felodipinum), етил,метил(4RS)-4-(2,3-дихлорфеніл)-2,6-диметил-1,4-дигідропіридин-3,5-дикарбоксилат.

C18H19Cl2NO4                                              Мол. м. 384,3

Felodipinum.ai

АФІ синтетичного походження. Білі або жовтуваті кристали, практично нерозчинні у воді, розчинні в ацетоні, етанолі, метанолі та хлороформі. Тпл =145 °С. УФ-спектр: λmax = 238 нм (0002111 = 226); 361 нм (0002111 = 240) у метанолі.

Ідентифікують за ІЧ-спектром поглинання субстанції у дисках, УФ-спектр поглинання розчину субстанції в метанолі має λmax при 238 нм та 361 нм; методом ТШХ у системі метанол — ацетонітрил — фосфатний буфер (20:40:40) з ідентифікацією в УФ-світлі, спектрофотометричним методом при взаємодії з церій сульфатом в середовищі 2-метил-2-пропанолу і хлорної кислоти (λmax = 273 нм). Кількісно визначають цериметричним методом в 2-метил-2-пропанолі та хлорній кислоті (індикатор — фероїн).

Фармакологічна група. С08С А02 — антагоністи кальцію.

Фармакологічні ефекти. Має вазодилатуючу, гіпотензивну, антиангінальну, слабку діуретичну активність. Зв’язується з дигідропіридиновими рецепторами і гальмує проникнення іонів кальцію всередину клітини. Діє переважно на гладку мускулатуру судин і меншою мірою — на міокард.

Застосування. Захворювання серцево-судинної системи (артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця).

От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; Компендиум 2015 — лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко. — К., 2015; Clarke’s isolation and identification of drugs / Editor A.C. Moffat. — London, 1986; European Pharmacopoeia 5; The Merk index an Encyclopedia of chemicals, drugs and biological / 13 Ed, 2001. — № 1.


Інші статті автора