ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИНОК

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИНОК — сукупність різноманітних локальних ринків, які є місцем зустрічі інтересів інвесторів та об’єктів інвестування, сукупність економічних відносин, що складаються між продавцями і покупцями інвестиційних товарів та послуг, а також об’єктів інвестування у всіх його формах. Стан І.р. характеризується попитом, пропозицією, ціною та конкуренцією. І.р. — це, з одного боку, рух інвестицій (капіталу), що розміщуються інвесторами, з іншого — рух інвестиційних товарів (об’єктів вкладення для інвесторів). При цьому І.р. створює пропозицію інвестицій з боку інвесторів (продавців капіталу) та попит на них потенційних покупців (об’єктів інвестування). На ринку інвестиційних товарів, навпаки, інвестори — це покупці інвестиційних об’єктів, які формують інвестиційний попит, а власники об’єктів інвестування виступають як продавці. Ринки інвестицій та інвестиційних товарів, являючи собою різні сторони єдиного І.р., формують інвестиційний попит та пропозицію і врівноважують їх через встановлення цін на товари та капітал. Рівноважна ціна виникає на підставі збалансування обсягів і вартості капіталів та об’єктів інвестування, які пропонуються на конкурентному ринку. І.р. як сукупність окремих ринків об’єктів інвестування поділяється на дві основні частини: ринок об’єктів реального інвестування та ринок об’єктів фінансового інвестування, які в свою чергу складаються з окремих ринків, що характеризують певні об’єкти інвестування. До ринку об’єктів реального інвестування належать: а) ринок капіталовкладень, який формується з інвестицій на нове будівництво, розширення та реконструкцію існуючих об’єктів, на технічне переозброєння (див. Капітальні вкладення); б) ринок об’єктів, що приватизуються, — інвестиції в об’єкти, які повністю продаються на аукціонах або за конкурсом чи викуповуються трудовими колективами; в) ринок нерухомості, на якому здійснюються операції з продажу споруд і будівель виробничого та невиробничого призначення, земельних ділянок, квартир тощо; г) ринок інтелектуальних цінностей (має велике значення для підвищення технічного рівня фармацевтичного виробництва, оскільки об’єктами цього ринку є нові технології, ліцензії, патенти, досвід, знання, ноу-хау, інжинірингові послуги); д) ринок інших об’єктів реального інвестування, що враховує інвестиції у мистецтво, антикваріат, інші предмети колекціонування, в коштовні метали та камені; е) ринок робочої сили — кадрове інвестування, значущість якого підвищується зі зростанням вимог до кваліфікаційного рівня робітників в умовах переходу фармацевтичної галузі України до стандартів GMP. Ринок об’єктів фінансового інвестування складається з: а) фондового ринку (первинного та вторинного), розвиток якого зумовлений розширенням обсягів акціонування підприємств та імітуванням ними цінних паперів, створенням біржової інфраструктури зі зростаючими обсягами фондових торгів; б) грошового ринку, на якому об’єктами інвестування є депозитні вклади та вільноконвертована валюта.

Бланк И.А.. Инвестиционный менеджмент. — К., 1995; Переседа А.А. Інвестиційний процес в Україні. — К., 1998; Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основы инвестиционной деятельности. — К., 1997.


Інші статті автора