ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА — сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються ФП для складання та подання фінансової звітності. Формування О.п. ФП залежить від впливу зовнішніх та внутрішніх чинників. До зовнішніх чинників належать податкове законодавство, положення (стандарти) бухгалтерського обліку, валютна політика держави. До внутрішніх — специфіка діяльності ФП, його організація та форма власності, кваліфікація персоналу, цілі господарської діяльності. О.п. має відповідати таким вимогам: бути стабільною протягом звітного періоду, висвітлюватися у звітності підприємства, бути відомою партнерам і зовнішнім користувачам, бути єдиною за всіма видами діяльності підприємства, відповідати нормативним актам. О.п. може змінюватися, якщо змінюються статутні вимоги, вимоги органу, який затверджує положення (стандарти) бухгалтерського обліку, або якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства. Зміни О.п. ФП повинні відображатися у звітності шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року та повторного надання порівняльної інформації щодо попередніх звітних періодів.

Бухгалтерский анализ. — К., 1993; Быкова Е.В., Стоякова Е.С. Финансовое искусство коммерции. — М., 1995; Питерс Т., Монтермен Р. В поисках эфективного управления (Опыт лучших компаний). — М., 1986; Савицкая Г.В. Анализ хозяйственой деятельности предприятия. — Минск, 1997; Скоун Т. Управленческий учет. — М., 1997; Стандарти бухгалтерського обліку в Україні // Все про бухгалтерській облік. — 2003. — № 14(802).


Інші статті автора