ЕНДОКАНАБІНОЇДИ

ЕНДОКАНАБІНОЇДИ (грец. еndo — зсередини + лат. сannabis — коноплі) — група біохімічних регуляторів багатьох фізіологічних процесів. Е. належать до ендогенних ліпідних молекул, які діють на ті самі рецептори, що й активний компонент маріхуани. Е. фізіологічно утворюються «за вимогою» з фосфоліпідів-попередників, які знаходяться в мембранах клітин. Вони діють локально і негайно виявляють свою дію. Система дуже швидко активується та інактивується. На теперішній час найкраще вивчені анандамід та 2-арахідоноїлгліцерол (2-АГ), шляхи синтезу яких встановлені. Описані 2 типи рецепторів до Е. — CB1 і CB2. Рецептори CB1 виявлені в різних структурах мозку (гіпокампі, базальних гангліях, корі, мозочку, гіпоталамусі, лімбічних структурах, стовбурі мозку), у клітинах жирової тканини (адипоцитах) і в ШКТ. Рецептори CB2 знаходяться на периферичних клітинах, зокрема клітинах імунної системи.

Endocanabioides.ai

Ендоканабіноїдна система — загальна система фізіологічного відновлення після стресу, що у нормі знаходиться в неактивному стані. Вона тимчасово активується для того, щоб повернути фізіологічні системи організму у вихідний стан. Канабіноїдний рецептор СВ1 є широко розповсюдженим в організмі рецептором, зв’язаним з G-білком. У мозку саме він опосередковує більшість поведінкових актів канабіноїдних препаратів. Сигнальні події, ініційовані цим рецептором, включають закривання Са2+-каналів, розкриття К+-каналів, гальмування активності аденілатциклази і стимулювання протеїнкіназ. Ці сигнальні шляхи можуть модулювати синаптичну передачу інформації та генну експресію в нейронах. Важливою функцією канабіноїдних рецепторів є регуляція утворення ГАМК. У гіпокампі канабіноїди можуть модулювати пластичність і, відповідно, можуть впливати на навчання і пам’ять. В амігдалі інактивація СВ1-рецепторів викликає схожу на тривожність поведінку і певну агресію. У базальних гангліях канабіноїди модулюють моторні функції, а в задньому мозку агоністи канабіноїдів можуть впливати на відчуття болю. Виявилося, що в усі ці функції залучається пригнічення вивільнення ГАМК. Е. можуть також пригнічувати вивільнення глутамату у збуджувальних синапсах у гіпокампі, мозочку та інших ділянках мозку, впливають на вивільнення інших нейротрансмітерів, напр. таких як ацетилхолін та біогенні аміни. Залежна від Е. довгострокова депресія в мозку може брати участь у навчанні та розвитку пристрасті. При нервовій активності Е. гасять м’язову гіперактивність, знижують виділення пролактину, лютеїнізуючого гормону і гормону росту. Е. беруть участь у модуляції відповіді на запалення шляхом інгібування активності індуцибельної ізоформи NO-синтази. Ендоканабіноїдна система модулює використання речовин їжі, діючи в окремих мезолімбічних ділянках у мозку. У гіпоталамусі агоністи CB1-рецептора — найважливіша ланка керування апетитом та усмоктуванням поживних речовин. Як анандамід, так і 2-AГ здатні до стимулювання харчової поведінки. Вони регулюють процеси, що лежать в основі одержання задоволення від їжі.

Ендоканабіноїдна система активна і в периферичних тканинах, зокрема адипоцитах, гепатоцитах, ШКТ та скелетних м’язах. У цілому ендоканабіноїдна система бере участь у різних фізіологічних функціях, багато з яких стосуються систем відновлення після стресу та підтримки гомеостатичної рівноваги. Е. включаються до нейропротекції, регуляції рухової активності і засобу керування деякими фазами обробної пам’яті, впливають на роботу серцево-судинної системи та органів дихання, керуючи ЧСС, АТ і бронхіальними функціями. Крім того, Е. активують важливі антипроліферативні механізми в пухлинних клітинах, модулюють імунну і запальну відповіді.

The emerging role of the endocannabinoid system in endocrine regulation and energy balance / Pagotto U., Marsicano G., Cota D. et al. // Endocrine Rev. — 2005; The endocannabinoid system: physiology and pharmacology / De Fonseca F.R., Del Arco1 I., Bermudez-Silva F.J. et аl. // Alcohol&Alcoholism. — 2005. —Vol. 40. — № 1.


Інші статті автора