ЕКАУТИНГ

ЕКАУТИНГ (англ. аccounting — бухгалтерський облік, аналіз господарської діяльності) — сфера діяльності, пов’язана зі збиранням, обробкою, класифікацією, аналізом та оформленням різноманітних видів фінансової інформації. Е. — це фінансова або аналітична бухгалтерія, основою якої є ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Але на відміну від бухгалтера чи фінансиста екаутант синтезує зібрану інформацію щодо господарської діяльності ФП за попередні періоди, аналізує шляхи покращання отриманих фінансових показників, розробляє фінансові плани, контролює їх здійснення і відповідність результатів запланованим. Основними операціями Е. є: складання фінансових звітів, класифікація та оформлення угод; аналіз витрат виробництва; формування бюджетних кошторисів (фінансових планів); аналіз фінансово-господарської діяльності, фінансовий контроль (аудит). Ця ділянка фінансової роботи може бути делегована зовнішнім фахівцям або проводитися внутрішніми екаутантами. На великих вітчизняних ФП доцільне впровадження Е. до переліку функціональних обов’язків працівників фінансового відділу (групи бюджетування та фінансового аналізу). На ФП зі спрощеною організаційною структурою фінансової дирекції функції Е. доцільно делегувати бухгалтерії (сектору внутрішнього контролю).

Додж Р. Кредитное руководство по стандартам и нормам аудита. — М., 1992; Жизнин С.З. Предпринимательство и деньги. — М., 1990; Jaedісkl K., Spronse K. Accounting Flows: Income, Funds and Cash. — New Jersey, 1965; А Dictionary for accountants. — M.J., 1970.


Інші статті автора