ТОРГИ

ТОРГИ — спосіб закупівлі товарів, розміщення замовлень і видачі підрядів, за яким вибір підрядника (постачальника) здійснюється на конкурсній основі. Об’єкт Т. — виробничий чи невиробничий, до якого належить предмет Т. Предмет Т. — конкретні види робіт і послуг, за якими проводяться Т. (будівництво, реконструкція, капітальний ремонт підприємств, споруд виробничого чи невиробничого призначення, у т.ч. на умовах «під ключ»; виконання комплексів будівельних і монтажних робіт; виконання комплексів пусконалагоджувальних, інженерно-дослідних робіт; розробка техніко-економічного обґрунтування; проектування; управління проектом; постачання комплектного технологічного обладнання; консультаційні послуги). Під час Т. використовують різні види процедур закупівель — послідовностей дій, оформлених документально, які застосовуються при розміщенні замовлень на постачання товарів, виконання робіт, надання послуг. До них належать: попередній відбір (попередня кваліфікація претендентів з метою відсіву комерційно чи технічно неспроможних до виконання предмету Т.); конкурс (спосіб розміщення на постачання товарів, виконання робіт, надання послуг, при якому замовник або організатор створює умови для конкурентної боротьби між учасниками з метою вибору найкращих умов придбання необхідних товарів, робіт, послуг); запит котирувань (спрощений спосіб закупівлі товарів, робіт, послуг, за яким державний замовник або організатор конкурсу надсилає кільком потенційним постачальникам запит щодо цін на предмет Т. і присуджує контракт постачальникові, чия пропозиція містила найнижчу ціну); закупівля з одного джерела (спрощений спосіб закупівлі товарів, робіт, послуг, за яким замовник або організатор конкурсу запитує пропозицію щодо предмету Т. тільки в одного постачальника). Етапи закупівлі — проведення маркетингових досліджень; розробка конкурсної і допоміжної документації; повідомлення про проведення конкурсу; поширення конкурсної документації; роз’яснення й зміна конкурсної документації; прийом конкурсних заявок; розкриття конкурсних заявок; присудження контракту; підписання контракту; повідомлення про результати конкурсу.

Залежно від способів організації Т. поділяються на відкриті, відкриті з попередньою кваліфікацією, закриті, одиничні. Відкриті Т. — це вид Т., при якому замовник або організатор залучає пропозиції учасників (оферентів) за допомогою публікації оголошення про Т. у засобах масової інформації і розглядає всі надіслані пропозиції. Різновидом відкритих Т. є Т. з попередньою кваліфікацією: на базі стислої інформації, наданої всіма бажаючими претендентами, здійснюється формування «короткого списку» оферентів шляхом відсікання слабких у фінансовому, технічному, професійному відношенні претендентів. У випадку закритих Т. запрошення до участі в Т. розсилаються організатором безпосередньо обмеженому колу учасників, що мають достатній досвід реалізації технічно складних проектів. У разі дії патенту (або монополії) на предмет Т. закриті Т. перетворюються на одиничні, які характеризуються наявністю одного оферента для проведення спеціальних робіт чи постачань. Існують також інші види Т. (таблиця).

Таблиця. Класифікація торгів

Класифікаційна ознака Вид Т.
За доступом учасників Відкриті
Закриті
За способом проведення попереднього відбору претендентів організатором Т. З попередньою кваліфікацією учасників
Без попередньої кваліфікації учасників
За участю в Т. іноземних оферентів За участю іноземного оферента
Без участі іноземного оферента
За участю оферентів у процедурі Т. і оголошенням їхніх результатів Гласні
Негласні
За кількістю оферентів Одиничні
За участю більше одного учасника
Залежно від юрисдикції учасників Національні (внутрішні)
Міжнародні

Сьогодні ФП беруть участь у Т. при одержанні замовлень на виробництво життєво необхідних ЛП для виконання державних програм, проведенні будівельно-монтажних робіт спеціалізованими сторонніми організаціями; виконанні маркетингових, наукових досліджень щодо розробки та виведення на ринок нових ЛП; розробки інноваційно-інвестиційних проектів; постачання та шеф-монтажу технологічного обладнання; проведення валідації виробництва.

Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В. Управління проектами. — К., 2003; Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами / Под общ. ред. И.И. Мазура. — М., 2004.


Інші статті автора