ТЕНДЕР

ТЕНДЕР (англ. tender < tend — обслуговувати) — процедура проведення конкурентних торгів шляхом оголошення покупцем (замовником) конкурсу для продавців (постачальників) на товар, послугу або роботу з певними характеристиками. На основі аналізу отриманих пропозицій (оферт) контракт укладається з учасником, який запропонував найвигідніші для замовника умови. До учасників Т. належать: замовник, організатор торгів, тендерний комітет, претенденти, кредитно-фінансові установи. Замовник приймає рішення щодо проведення торгів; призначає особу, яка виконуватиме функції організатора торгів; контролює роботу організатора торгів і бере участь у проведенні Т.; встановлює остаточні умови договору й укладає його з переможцем торгів. Організатор торгів готує документи для оголошення торгів, публікує оголошення і розсилає запрошення; формує тендерний комітет; спрямовує і контролює діяльність тендерного комітету і залучених консультаційних організацій; затверджує результати торгів; розглядає апеляції на рішення тендерного комітету; ліквідує тендерний комітет; несе всі витрати з підготовки і проведення торгів. Тендерний комітет збирає заявки на участь у торгах, на попередню кваліфікацію; проводить попередню кваліфікацію претендентів; організує ознайомлення претендентів із тендерною документацією і дає необхідні роз’яснення; забезпечує збір, збереження і оцінку поданих оферт; здійснює процедуру торгів і її оформлення; визначає переможця або приймає інше рішення за результатами торгів і подає їх на затвердження; оформлює звіт за результатами торгів, публікує його у засобах масової інформації. Претендент приймає рішення щодо участі у Т. після отримання інформації про проект; подає організатору заявку на участь у торгах; отримує від організатора інформацію про характеристики проекту, перелік документації з тендерної пропозиції, терміни і порядок проведення Т.; готує тендерну пропозицію; бере участь у Т. Кредитно-фінансова установа набуває статусу учасника торгів, якщо організатор торгів відкриває в ній спеціальні рахунки для здійснення фінансових операцій, пов’язаних із проведенням Т., у т.ч. з депонування гарантійних застав, а також для здійснення розрахунків.

Етапи проведення Т.: організаційна підготовка; розробка тендерної документації; попередня кваліфікація претендентів; розробка оферти претендентом; приймання і реєстрація оферт; процедура торгів; затвердження результатів торгів; завершення торгів.

Тендерна документація має містити: 1) запрошення до участі в торгах; 2) вимоги щодо підготовки тендерних пропозицій; 3) перелік критеріїв, які висуваються тендерним комітетом з метою оцінки відповідності учасника торгів (оферента) установленим кваліфікаційним вимогам; 4) інформацію про необхідність документального підтвердження відповідності учасника торгів встановленим кваліфікаційним вимогам; 5) інформацію про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі (відповідну документацію, плани, креслення, дані про кількість товару, місце, де мають бути виконані роботи чи надані послуги, додаткові послуги, які мають бути надані); 6) термін постачання товарів, виконання робіт, надання послуг; 7) перелік критеріїв та методику їх оцінки для визначення найкращої тендерної пропозиції; 8) зазначення основних умов, які обов’язково будуть включені до проекту договору про закупівлю; 9) опис окремої частини або частин предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції у разі, якщо учасникам торгів дозволяється подати тендерні пропозиції лише стосовно частини товарів чи послуг, що закуповуються; 10) спосіб оцінки і порівняння альтернативних тендерних пропозицій; 11) методику розрахунку ціни тендерної пропозиції із зазначенням того, чи має вона включати інші елементи, крім вартості самих товарів, робіт чи послуг, напр. витрати на транспортування, страхування, сплату митних тарифів, податків тощо; 12) інформацію про валюту (валюти), у якій (яких) має бути розрахована і зазначена ціна тендерної пропозиції; 13) зазначення мови (мов), якою (якими) мають бути складені тендерні пропозиції; 14) вимоги замовника щодо надання тендерного забезпечення; 15) зазначення способу, місця та кінцевого терміну подання тендерної пропозиції; 16) виклад процедури надання роз’яснень щодо тендерної документації, а також повідомлення про намір замовника провести збори учасників Т.; 17) зазначення терміну, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; 18) зазначення місця, дати та часу розкриття тендерних пропозицій; 19) зазначення прізвища, посади та адреси однієї чи кількох посадових осіб або інших працівників замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками торгів; 20) інформацію про додаткові умови, необхідні для акцепту тендерної пропозиції.

Найпоширенішими варіантами Т. для українських ФП, коли вони виступають як замовники, є Т. на: будівництво ФП, цеху, ділянки, лабораторії відповідно до вимог ЄС та стандартів GMP; постачання комплекту обладнання для виробництва ЛП та проведення валідаційних робіт.

Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В. Управління проектами. — К., 2003; Тарасюк Г.М. Управління проектами. — К., 2004.


Інші статті автора