ЛЕЙКОТРИЄНИ

ЛЕЙКОТРИЄНИ (грец. leukós — білий) — БАР ліпідної природи, виявлені у клітинах ссавців і деяких рослин. Л. утворюються шляхом дегідратації та різних реакцій переносу з гідроперокси- та гідроксипохідних жирних кислот, які є продуктами окиснення полієнових жирних кислот під дією ліпоксигенази. Л. були вперше виявлені в лейкоцитах, звідки і походить їх назва. Характерним для Л. є наявність у складі їх молекули системи з трьох сполучених подвійних зв’язків. Знайдено 6 типів Л.: A, B, C, D, E, F. Вони є медіаторами запальних процесів, анафілактичних реакцій, а також регулюють скорочення гладких м’язів, імунні реакції та важливі для розвитку деяких видів патології. Синтез Л. тучними клітинами людини в основному відбувається при алергічних реакціях негайного типу і починається після зв’язування антигену з імуноглобулінами, фіксованими на поверхні цих клітин. Синтез Л. здійснюється з вільної арахідонової кислоти, яка під дією 5-ліпоксигенази перетворюється на Л. A4, з якого потім утворюється Л. B4. При кон’югації Л. B4 із глутатіоном утворюється Л. C4. Надалі Л. C4 перетворюється на Л. D4, з якого, у свою чергу, утворюється Л. E4. Л. B4 — перший стабільний продукт ліпоксигеназного шляху метаболізму арахідонової кислоти. Він виробляється тучними клітинами, базофілами, нейтрофілами, лімфоцитами і моноцитами. Це основний фактор активації та хемотаксису лейкоцитів в алергічних реакціях негайного типу. Л. C4, D4 та E4 раніше поєднували під назвою «повільно реагуюча субстанція анафілаксії», оскільки їхнє вивільнення приводить до повільно наростаючого стійкого скорочення гладких м’язів бронхів і ШКТ. На відміну від гістаміну, який діє переважно на дрібні бронхи, Л. діють і на великі бронхи. Л. C4, D4 і E4 стимулюють скорочення гладких м’язів бронхів, секрецію слизу і підвищують проникність судин. У пацієнтів із атопічними захворюваннями ці Л. можна знайти у слизовій оболонці носа. Розроблені й з успіхом застосовуються для лікування бронхіальної астми блокатори лейкотриєнових рецепторів — монтелукаст і зафірлукаст.

 Боєчко Ф.Ф., Боєчко Л.О. Основні біохімічні поняття, визначення і терміни. — К., 1993; Губський Ю.І. Біологічна хімія. — К.–Тернопіль, 2000.


Інші статті автора