БЛАЖЕЄВСЬКИЙ Микола Євстахійович

БЛАЖЕЄВСЬКИЙ Микола Євстахійович (23.06.1955, м. Борислав Львівської обл.) — професор кафедри фізичної та колоїдної хімії НФаУ (з 2007).

Blageevskyi.tifЗакінчив хімічний факультет Львівського державного університету (1979).

Працював: інженер (1979–1980), завідувач навчальної лабораторії (1980–1985) кафедри аналітичної хімії Львівського державного університету; науковий співробітник Всесоюзного науково-дослідного інституту хімії й технології лікарських засобів (1989–1992); інженер І категорії (1992–1994), асистент (1994–1995), викладач (1995–1996), старший викладач (1996–1997), старший науковий співробітник (1997–1998), доцент (1999–2007) кафедри фізичної та колоїдної хімії НФаУ (Харків); за сумісництвом — доцент кафедри бойових токсичних хімічних речовин та засобів захисту Харківського військового університету (1997–2000). Кандидат хімічних наук (1991), доцент (1999), доктор хімічних наук (2006).

Напрями наукової діяльності: дослідження кінетичних закономірностей, встановлення механізмів пероксикислотного окиснення та пергідролізу у водному і спиртовому середовищі, опрацювання кінетичних (хемілюмінесцентних) методів аналізу.

Науково-практичні здобутки: автор близько 190 наукових та навчально-методичних праць, серед них 9 авторських свідоцтв і 10 патентів, 13 навчальних посібників. Автор діагностичних препаратів Гемотест-М (1992) і Делатест (2001). Підготував 4 кандидатів наук.

Основні праці: Реакції дипероксидикарбонових кислот з третинними амінами і їх застосування в аналізі (канд. дис.). — Дніпропетровськ, 1991; Застосування пероксидних похідних карбонових кислот у хімічному аналізі (докт. дис.). — Дніпропетровськ, 2006; Установка для кинетических методов анализа // Укр. хим. журн. — 1985. — № 1 (співавт.); Хемилюминесцентный метод определения алифатических пероксикислот // Журн. аналит. химии. — 1988. — № 7 (співавт.); Окислительно-восстановительный потенциал растворов пероксикислот // Журн. физ. химии. — 1990. — № 2 (співавт.); Кінетичне визначення активності ферменту холінестерази за реакцією пероксикислотного окиснення та його застосування в біохімічному методі визначення інгібіторів // Вопр. химии и хим. технолог. — 2003. — № 6; Полярографічне визначення пеніцилінів з використанням пероксикислотного окиснення // Укр. хім. журн. — 2005. — № 10; Хемілюмінесцентне визначення фозалону та фталофосу за допомогою нітрату 9-ціано-10-метилакридинію // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. — 2005. — Вип. 46 (співавт.); Технічні засоби індикації отруйних речовин. — Х., 2006 (співавт.); Бойові токсичні хімічні речовини. — Х., 2007 (співавт.).

Гаврилюк Г. Кафедра аналітичної хімії Львівського Національного університету ім. Івана Франка (1945–2005). — Львів, 2007; Who’s Who is Science and Engineering. Marouis Who’s Whо: 9-th Ed., 2006–2007.


Інші статті автора