БІОГЕННІ АМІНИ

БІОГЕННІ АМІНИ (грец. bios — життя + genos — рід) — продукти декарбоксилювання амінокислот, які мають високу біологічну активність. Кофактором декарбоксилаз, що каталізують утворення Б.а., є піридоксальфосфат. Більшість з них є досить токсичними і при підвищенні їх концентрації може спостерігатись отруєння організму. Знешкоджуються Б.а. за допомогою амінооксидаз, що каталізують їх окиснювальне дезамінування і перетворення на альдегіди та карбонові кислоти. Б.а. є медіаторами алергічних реакцій.

Боєчко Ф.Ф., Боєчко Л.О. Основні біохімічні поняття, визначення і терміни. — К., 1993.


Інші статті автора