БАЗА ДАНИХ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ

БАЗА ДАНИХ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ — містить систематизовану первинну та/чи вторинну інформацію з певного клінічного питання: ефективності, безпеки різних медичних технологій або ЛП, причини та прогнозу захворювання тощо. Використання спеціальних критеріїв відбору інформації (фільтрів) забезпечує включення до Б.д.д.м. лише досліджень найвищої методичної якості. Вона добре структурована, що значно полегшує пошук інформації, регулярно оновлюється (з інтервалом від кількох місяців до 2 років) за рахунок включення доброякісних та клінічно значущих результатів досліджень. До баз даних, що містять результати клінічних випробувань ЛП, належать Б.д.д.м., що створюються громадськими зусиллями 12 Центрів доказової медицини, та База даних Кокранівського товариства. Центри доказової медицини формують інформаційні повідомлення у вигляді рекомендацій, систематичних оглядів і реферативних аналітичних видань. Процес створення інформаційних повідомлень у Б.д.д.м. складається з таких етапів: 1) формулювання клінічного питання; 2) визначення одиниць виміру клінічних результатів, ступеня їх порівняння з іншими; 3) вибір доступних баз клінічних даних та визначення методології пошуку інформації; 4) «фільтрація» відібраних за формальними ознаками публікацій для подальшого аналізу; 5) узагальнення відібраної інформації у вигляді структурованих рефератів після проведення метааналізу (див. Метааналіз).

Кокранівське товариство займається пошуком та узагальненням результатів усіх будь-коли проведених рандомізованих клінічних випробувань (див. Клінічні випробування лікарських препаратів) з метою надання практичним лікарям достовірної інформації для допомоги у прийнятті рішень (див. також Доказова медицина). База даних Кокранівського товариства складається з 6 окремих електронних баз даних: 1) Кокранівська база систематичних оглядів (містить закінчені систематичні огляди і протоколи оглядів, що готуються); Кокранівські систематичні огляди (див. Систематичний огляд) узагальнюють переважно результати рандомізованих контрольованих випробувань; 2) Кокранівський реєстр контрольованих випробувань — бібліографічна база даних публікацій контрольованих досліджень; 3) реферативна база даних оглядів за ефективністю медичних технологій або ЛП (містить структуровані реферати і критичну оцінку систематичних оглядів і метааналізів, опублікованих у різних джерелах); 4) Кокранівський методологічний реєстр (бібліографічна база публікацій з методології узагальнення й аналізу результатів клінічних досліджень); 5) реферативна база даних з економічної оцінки медичних технологій; 6) Кокранівська база даних оглядів з методології.

Бабич П.Н., Лапач С.Н. Медицина, основанная на доказательствах и современные информационные технологии // Укр. мед. часопис. − 2004. − № 2. Bero L., Rennie D. The Cochrane Collaboration. Preparing, maintaining, and disseminating systematic reviews of the effects of health care // JAMA. — 1995; Cook D.J., Mulrow C.D., Haynes R.B. Systematic reviews: Synthesis of best evidence for clinical decisions. // Ann Intern Med. — 1997; Joseph Lau, John P.A. Ioannidis, Christopher H. Schmid. Quantitative synthesis in systematic reviews // Ann. Intern. Med. — 1997.


Інші статті автора