ЗАЯВА

ЗАЯВА — форма офіційного звернення до посадових осіб, органів влади та організацій місцевого самоврядування з метою ознайомлення їх з певним правом заявника або іншою інформацією чи обставинами, викладеними в З. З. як термін може мати й інші визначення: спосіб повідомлення широких верств населення через засоби масової інформації (З. для преси), процесуальна форма звернення до суду, письмове або усне клопотання про необхідність проведення додаткових дій, потрібних для більш повного, всебічного та об’єктивного розгляду справи за суттю, напр., призначення експертизи.

Фурса С.Я. ЮЕ — К., 1999. — Т. 2.