ЗАЙЦЕВ Олександр Іванович

ЗАЙЦЕВ Олександр Іванович (19.03.1961, Харків — 14.05.2016) — доктор фармацевтичних наук (2003), професор, завідувач кафедри процесів та апаратів хіміко-фармацевтичних виробництв НФаУ (1993—2016).

Zaycev.tifЗакінчив факультет хімічного машинобудування Харківського політехнічного інституту (1983).

Працював: аспірант (1983–1987), асистент (1987–1990), доцент (1990–1993) ХПІ, завідувач кафедри процесів та апаратів хіміко-фармацевтичних виробництв НФаУ (1993–2016), кандидат технічних наук (1987), доцент (1991), доктор фармацевтичних наук (2003), професор (2005).

Напрями наукових досліджень: створення енерго- та матеріалозберігаючих технологій, збільшення та комбінування виробництв, створення екологічно чистих та безвідходних виробництв на основі максимального використання сировини та енергії хімічних реакцій, комплексного використання сировини та паливно-енергетичних ресурсів, моделювання та оптимізація технологічних процесів; розробка технології синтетичних цеолітів та БАР на їх основі і створення технології твердих ЛП з високою біодоступністю та комплексною (антимікробною та антитоксичною) дією.

Автор та співавтор близько 170 наукових і навчально-методичних праць, 3 підручників, 9 навчальних посібників, 2 авторських свідоцтв та 1 патенту.

Основні праці: Використання синтетичних цеолітів як адсорбентів токсичних речовин // Вісник фармації. — 1997. — № 2 (співавт.); «Промислова технологія ліків». Підручник. У 2 т. — Т. 1. — Х., 1999 (співавт.); Фізико-хімічні аспекти отримання синтетичних алюмосилікатів для створення лікарських засобів комплексної дії // Фармаком. — 2001. — № 3 (співавт.); Іонообмінна здатність синтетичних алюмосилікатів до різноманітних катіонів біологічно активних речовин // Фізіологічно активні речовини. — 2002. — № 1 (співавт.); Теоретичні аспекти процесу екстракції в системі «тверде тіло — рідина» // Фармаком. — 2006. — № 1/2 (співавт.); Основы механизации химико-фармацевтических производств. — Х., 2006 (співавт.); Практичне керівництво з курсу «Процеси і апарати хіміко-фармацевтичних виробництв». Навч. посіб. — Х., 2006 (співавт.); Теоретичне та експериментальне визначення коефіцієнта утримання рідини твердою фазою та коефіцієнта розподілу екстрактивної речовини між фазами при екстракції в системі «тверде тіло — рідина» // Вісник фармації. — 2007. — № 2 (42) (співавт.).

Славетні імена Національного фармацевтичного університету / За ред. члена-кор. НАНУ, проф. В.П. Черних. — Х., 2005.


Інші статті автора