МІАНСЕРИНУ ГІДРОХЛОРИД

МІАНСЕРИНУ ГІДРОХЛОРИД (Mianserini hydrochloridum), (RS)-2-Метил-1,2,3,4,10,14b-гексагідродибензо[c,f] піразино [1,2-α]азепіну гідрохлорид.

C18H20N2·HCl                                 Мол. м. 300,8

Mianserini hydrochloridum.ai

АФІ синтетичного походження. Білий кристалічний порошок або кристали, помірно розчинний у воді (1:50), розчинний у метиленхлориді, легкорозчинний в етанолі. Тпл — 282–284 °С; УФ-спектр: λmax=279 нм (A1m.ai=75) в 0,1 М HCl; ІЧ-спектр, см–1: 787,772, 1138, 1254, 1314, 742 (в KBr); рН 4,0–5,54 (1% водний розчин). Зберігають у захищеному від світла місці.

Ідентифікують за ІЧ-спектром поглинання субстанції; спектрофотометричним методом — максимум поглинання відмічають при λmax=279 нм; методом ТШХ в системі діетиламін — етер — циклогексан (5:20:75) з детектуванням в УФ-світлі; субстанція дає характерну реакцію на хлориди. Кількісно визначають алкаліметричним методом з потенціометричним фіксуванням кінцевої точки титрування.

Фармакологічна група. N06А X03 — антидепресанти.

Фармакологічні ефекти. Антидепресивний із седативним компонентом, анксіолітичний, снодійний.

Застосування. Депресії (ендогенні й реактивні, інволюційні).

От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; Clarke’s isolation and identification of drugs / Editor A.C. Moffat. — London, 1986; European Pharmacopoeia 5; The Merk index an Encyclopedia of chemicals, drugs and biological / 13 Ed., 2001. — № 1.


Інші статті автора