МИТО

МИТО — податок на товари та інші предмети, які переміщуються через митний кордон України. Порядок обкладання М. предметів, які ввозяться, вивозяться чи пересилаються громадянами за митний кордон України, встановлений законом України «Про єдиний митний тариф». Законом визначено, що єдиний митний тариф України — це систематизоване зведення ставок М., якими обкладаються товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за її межі. Єдиний митний тариф України базується на міжнародно визнаних нормах і розвивається в напрямку максимальної відповідальності до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і правил митної справи. За методами вирахування в Україні застосовуються такі види М.: адвалорне (нараховується у відсотках до митної вартості товарів); специфічне (нараховується у грошовому розмірі на одиницю товару); комбіноване (поєднує адвалорне і специфічні види обкладання). Існує ввізне, вивізне, сезонне, спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне М. Нарахування М. на товари та інші предмети, що підлягають митному обкладенню, проводяться на базі їх митної вартості, тобто ціни, яка фактично сплачена або підлягає сплаті за них на момент перетину митного кордону України. При визначенні митної вартості ЛП до неї включається ціна товару, зазначена в рахунку-фактурі, а також фактичні витрати, якщо вони не включені до рахунку-фактури: на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження та страхування до пункту перетину митного кордону України; комісійні та брокерські; плата за використання об’єктів інтелектуальної власності. Несплачене вчасно М. стягується за весь час заборгованості перед бюджетом з нарахуванням пені в розмірі 0,2% суми недоїмки за кожен день прострочення, включаючи день сплати. Багатономенклатурність фармацевтичного виробництва і значний обсяг імпортованої сировини вимагають від ФП постійного моніторингу митного законодавства, оскільки зміни митних ставок суттєво впливають на рівень експортних та імпортних цін на ЛП.

Закон України «Про єдиний митний тариф» // Відомості ВР; Посилкіна О.В., Толочко В.М. Фінансова діяльність хіміко-фармацевтичних підприємств. — Х., 2001; Федосов В.М., Опарін В.М., П’ятаченко Г.О. Податкова система України. — К., 1994.


Інші статті автора