НАЛЕЖНА ІНЖЕНЕРНА ПРАКТИКА (GOOD ENGINEERING PRACTICE — GЕP)

НАЛЕЖНА ІНЖЕНЕРНА ПРАКТИКА (GOOD ENGINEERING PRACTICE — GЕP) — встановлені технічні методи і норми, що застосовують упродовж усього циклу реалізації проекту для отримання належних економічно ефективних рішень. Засади застосування GЕР викладено у настанові ІSРЕ, де розглянуто основні підходи, принципи, правила інженерних операцій протягом всього життєвого циклу інжинірингу; здійснено опис інструментів інженерного менеджменту. GЕР дозволяє стандартизувати інженерні методи створення і реалізації проектів ФП і містить три компоненти: проектний інжиніринг (організація проекту; планування і моніторинг; експертиза проекту; будівництво; відповідність вимогам, що не належать до GхР; приймання та кваліфікація; передавання до експлуатації); загальні практики (стандарти і процедури; практика документації; управління змінами; інновації; калібрування; інженерне зберігання); експлуатація та обслуговування (документація; поточне та післяаварійне обслуговування; внутрішній аудит; управління відходами; виведення обладнання з експлуатації); інше (повторне використання обладнання).

GEP щодо устаткування, апаратного забезпечення і сервісних програм враховує: 1) проектування й установку відповідно до стандартів GМP, техніки безпеки, захисту довкілля, ергономіки, інструкцій щодо експлуатації, технічного обслуговування, з дотриманням промислових нормативів і правових вимог; 2) професійне та компетентне управління проектом, інженерними розробками, матеріальним забезпеченням, будівництвом, установкою та введенням в експлуатацію; 3) відповідну документацію (концепцію проекту, розробку схематичних креслень, креслень щодо установки, дані реєстрації випробувань, технічного обслуговування та інструкції щодо експлуатації, інспекційні сертифікати тощо).

ІSРЕ Good Practice Guide: Good Engineering Practice. — [Електронний ресурс]: www.ispe.org/ispe-good-practice-guides/good-engineering-practice#sthash.MRe7 ap6d. dpuf; ISPE Guide: Science and Risk-Based Approach for the Delivery of Facilities, Systems, and Equipment. — ІSРЕ, 2011.


Інші статті автора