МЕТАБОЛІТИ

МЕТАБОЛІТИ (грец. metabole — перетворення, зміна) — продукти перетворення речовин в організмі в процесі проміжного обміну речовин (метаболізму). Беруть участь у таких процесах асиміляції та дисиміляції: обміноактивні форми речовин в організмі, матеріальні носії енергії хімічних зв’язків, яка далі використовується як енергія рухів, процесів хімічного синтезу та розладу; первинні (умовний поділ) М. — низькомолекулярні сполуки, необхідні для росту мікроорганізмів; одні з них — будівельні блоки макромолекул, інші — беруть участь у синтезі коферментів. До М. слід віднести також і речовини, які не синтезуються в організмі, а надходять до організму ззовні, напр. вітаміни та інші природні сполуки, необхідні для організму. Надходячи у кров, більшість М. бере участь у гуморальній регуляції функцій, здійснюючи специфічний та неспецифічний вплив на хімічні та фізіологічні процеси. Утворення М. — основна умова існування живих організмів. Серед найбільш важливих для промисловості М. можна виділити амінокислоти, органічні кислоти, пуринові й піримідинові нуклеотиди, вітаміни. Вторинні М., або ідіоліти, — низькомолекулярні сполуки, що не потребуються для росту чистої культури. Вони виробляються обмеженим числом таксономічних груп і часто являють собою суміш близькоспоріднених сполук, які належать до однієї й тієї ж хімічної групи. До вторинних М. належать антибіотики, алкалоїди, гормони росту рослин, токсини.

Біологічна хімія / Л.М. Вороніна, В.Ф. Десенко, Н.М. Мадієвська та ін. — Х., 2000; Біологічний словник. — К., 1986; БЭС: В 2 т. / Гл. ред. А.М. Прохоров. — М., 1991. — Т. 1.


Інші статті автора