МЕТАБОЛІЗМ

Метаболізм (обмін речовин; грец. metabole — зміна, перетворення) — це безперервний і саморегульований кругообіг речовин, який відбувається у процесі існування живих організмів і супроводжується їх постійним самовідновленням. До цих реакцій належить засвоєння поживних речовин та кисню, які надходять із навколишнього середовища, аж до утворення кінцевих продуктів (CO2, вода, сечовина та ін.), що виділяються назовні. Живі організми здатні вбирати з навколишнього середовища і перетворювати енергію (енергетичний обмін), яка потім витрачається на побудову та підтримку їх структурної організації (пластичний обмін).

Метаболізм включає три етапи: надходження речовин до організму, їх внутрішньотканинний обмін і виділення кінцевих продуктів з організму. Надходження речовин в організм відбувається в результаті дихання (оксиген) та живлення. У шлунково-кишковому тракті продукти харчування перетравлюються (розщеплюються до простих речовин). При перетравленні відбувається гідроліз полімерів (білків, полісахаридів та інших складних органічних речовин) до мономерів, які всмоктуються у кров та включаються у проміжний обмін. Останній (внутрішньоклітинний метаболізм) має два напрямки: катаболізм та анаболізм. Катаболізм — процес розщеплення органічних молекул до кінцевих продуктів. Головні кінцеві продукти перетворень органічних речовин у тварин та людини — СО2, Н2О та сечовина. У процеси катаболізму включаються метаболіти, які утворюються як при перетравлюванні, так і при розпаді структурно-функціональних компонентів клітин. Реакції катаболізму супроводжуються вивільненням енергії (екзергонічні реакції). Анаболізм об’єднує біосинтетичні процеси, в яких прості будівельні блоки з’єднуються у складні макромолекули, необхідні для організму. В анаболічних реакціях використовується енергія, яка вивільняється при катаболізмі (ендергонічні реакції). Метаболізм об’єднує анаболічні та катаболічні процеси і забезпечує процеси життєдіяльності у клітинах організму. Для кожного виду організму характерним є власний, генетично зумовлений тип метаболізму. Інтенсивність та спрямованість метаболічних реакцій забезпечуються складною регуляцією процесів синтезу і розщеплення, активністю ферментних систем та досконалістю регуляторних механізмів.

Біологічна хімія / Л.М. Вороніна, В.Ф. Десенко, Н.М. Мадієвська та ін. — Х., 2000; Біологічний словник / За ред. акад. К.М. Ситника і чл.-кор. НАНУ В.О. Топачевского. — К., 1986.


Інші статті автора