ЦЕФАМАНДОЛУ НАФАТ

Цефамандолу нафат (Cefamandoli nafas), натрію (6R,7R)-7-[[(2R)-2-(формілокси)-2-фенілацетил]аміно]-3-[[(1-метил-1Н-тетразол-5-іл)сульфаніл]метил]-8-оксо-5-тіа-1-азабіцикло[4.2.0]окт-2-єн-2-карбоксилат у суміші з натрію карбонатом.

С19Н17N6NaO6S2                                                             Мол. м. 512,5

Cefamandoli nafas.ai

АФІ синтетичного походження. Білий або майже білий порошок, легкорозчинний у воді, помірно розчинний в метанолі. Зберігають у щільно закупореному контейнері в захищеному від світла місці.

Ідентифікують за ІЧ-спектром поглинання субстанції; реакцією на натрій. Кількісно визначають методом рідинної хроматографії (цефамандол); ацидіметрично з потенціометричним фіксуванням точки еквівалентності.

Фармакологічна група. J01D С03 — антибіотики групи цефалоспоринів II покоління.

Фармакологічні ефекти. Діє бактерицидно шляхом пригнічення синтезу бактерійної стінки. Активний відносно грамнегативних мікроорганізмів — Наеmophilus influenzae, Escherichia coli, Klebsiella, Neisseria gonorrhoeae, Proteus mirabilis, Providencia rettgeri, Morganella morganii, Proteus vulgaris, Enterobacter spp., Salmonella sрр.; грампозитивних мікроорганізмів — Staphylococcus spp., зокрема пеніциліназутворювальних і багатьох метицилінрезистентних штамів, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, бета-гемолітичних та інших видів стрептококів; анаеробних мікроорганізмів — Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Clostridium spp., Bacteroides spp. (за винятком Bacteroides fragilis), Fusobacterium spp. Штами Pseudomonas spp., Acinetobacter calcoaceticus, а також велика кількість штамів Bacteroides fragilis і Serratia spp. резистентні до цефамандолу.

Застосування. Інфекції, викликані чутливими до цефамандолу мікроорганізмами: інфекції органів черевної порожнини, жовчних і сечових шляхів, органів дихання, кісток і суглобів, шкіри і м’яких тканин, гінекологічні інфекції. Сепсис, менінгіт, перитоніт, ендокардит. Профілактика післяопераційних гнійно-септичних ускладнень (див. Цефалоспорини).

Компендиум 2015 — Лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко. — К., 2015; От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; European Pharmacopoeia 5; The Merk index: An Encyclopedia of chemicals, drugs and biological. — 13 Ed. — 2001. — № 1.


Інші статті автора