РИБОНУКЛЕАЗИ

РИБОНУКЛЕАЗИ — ферменти, які каталізують гідролітичне розщеплення РНК. Належать до фосфатаз. Містяться в усіх організмах. Серед Р. є ендонуклеази та екзонуклеази. Р. з ендонуклеотичною дією розщеплюють міжнуклеотидні зв’язки всередині полірибонуклеотидного ланцюга. Це найпоширеніша в природі група Р. Ферменти з екзонуклеотичною дією послідовно відщеплюють рибомононуклеотиди з певного кінця полірибонуклеотидного ланцюга. Р. застосовують у біохімічних дослідженнях для вивчення первинної структури та функцій різних РНК і препаративного виділення чистої ДНК. Панкреатичну Р. одержано в кристалічному стані, її мол. м. — 13 000. Фізіологічна роль панкреатичної Р. полягає в перетравлюванні в кишечнику РНК, які надходять з їжею. У практичній медицині використовують препарат Р. аморфної.

Біологічна хімія / Л.М. Вороніна, В.Ф. Десенко, Н.М. Мадієвська та ін. — Х., 2000; Биохимия человека / Р. Марри, Д. Греннер, П. Мейес и др.: В 2 т. — М., 1993. — Т. 2.


Інші статті автора