ПРОПРАНОЛОЛУ ГІДРОХЛОРИД

ПРОПРАНОЛОЛУ ГІДРОХЛОРИД (Proprаnololi hydrochloridum), гідрохлорид (R,S)-1-ізопропіламіно-3-нафт-1-ілоксіпропан-2-олу.

С16H22ClNO2                            Мол. м. 295,8

Proprаnololi hydrochloridum.ai

АФІ синтетичного походження. Білий порошок, розчинний у воді, етиловому спирті. Тпл =163–166 °С; УФ-спектр: λmax=288 нм (0002111 =222), 305 нм, 319 нм; 290 нм (0002111=240), 306 нм (0002111=143), 319 нм (0002111=86) — 10% розчин у метанолі; ІЧ-cпектр, см–1: 1580, 1270, 1240, 1103, 795 (KBr). Зберігають у щільно закупореній тарі.

Ідентифікують за ІЧ-спектром поглинання субстанції; визначають Тпл; методом ТШХ на пластинах силікагелю в системі аміак — метанол (1:99). Проявник анісовий альдегід. Кількісно визначають алкаліметрично з потенціометричним фіксуванням кінцевої точки титрування.

Фармакологічна група. G07A А05 — неселективні блокатори β-адренорецепторів.

Фармакологічні ефекти. Атигіпертензивний, антиангінальний, антиаритмічний, мембраностабілізувальний, кардіопротекторний, утеротонічний, знижує рівень цукру у плазмі крові та внутрішньоочний тиск.

Застосування. Артеріальна гіпертензія, портальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, синусова, надшлуночкова тахікардія, пролапс мітрального клапана, нейроциркуляторна дистонія, панічні атаки, агресивна поведінка, абстинентний синдром, акатизія, мігрень, есенціальний тремор, гіпертиреоз, первинна слабкість пологів (див. Антиадренергічні препарати, Антиангінальні препарати, Антиаритмічні препарати).

От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; Регистр лекарственных средств России. РЛС — Энциклопедия лекарств. — М., 2004; European Pharmacopoeia 5; Тhе Меrc index an Encyclopedia of chemicals, drugs and biological. 13 Ed, 2001. — № 1.


Інші статті автора