ПРОПОЗИЦІЯ

ПРОПОЗИЦІЯ (лат. propositio — подання; основне положення; намір) — економічна категорія товарного виробництва, сукупність фармацевтичної продукції та послуг на ринку, яку виробники готові продати за певними цінами (див. Цінова стратегія). П. формує попит через асортимент вироблених товарів і запропонованих послуг та їхні ціни, а попит визначає обсяг і структуру пропозиції, впливаючи на виробництво (див. Попит, Еластичність попиту). На величину сукупної П. фармацевтичної продукції впливають фактори: спрямованість державного внутрішньополітичного курсу на розвиток фармацевтичної галузі та виробництво ЛП; монополізація економіки в цілому та фармацевтичної галузі зокрема; розвиток науково-технічного прогресу; рівень витрат виробництва ЛП; попит споживачів ліків та їх платоспроможність; рівень бюджетного фінансування охорони здоров’я та лікувально-профілактичних закладів тощо; рівень і темпи зростання цін; податкова діяльність держави; обсяги імпорту та експорту фармацевтичної продукції. П. роздрібної торгівлі представляють аптеки, їх відокремлені структурні підрозділи (аптечні пункти й аптечні кіоски) і сільські фельдшерсько-акушерські пункти за наявності погодження з районними держадміністраціями і на підставі угод, укладених з аптекою. Аптечна мережа України охоплює понад 8,5 тис. аптек різних форм власності та майже 13 тис. їх відокремлених структурних підрозділів.

Гаврилішин О. Основні елементи теорії ринкової системи. — К., 1992; Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Левицька О.Р. Фармацевтичний маркетинг: теоретичні та прикладні засади. — Вінниця, 2004; Мнушко З.Н., Дихтярева Н.Н. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. II. Маркетинг в фармации / Под ред. З.Н. Мнушко. — Х., 2008.


Інші статті автора