ПРОМІЖНА ПРОДУКЦІЯ

ПРОМІЖНА ПРОДУКЦІЯ — частково оброблена вихідна сировина, яка повинна пройти певні стадії виробничого процесу перед тим, як вона стане готовою продукцією. Якщо П.п. використовується як готовий продукт, то на нього повинна бути специфікація. П.п. повинна зберігатися в умовах, які задовольняють вимогам, передбаченим АНД.

Надлежащая производственная практика лекарственных средств / Под ред. Н.А. Ляпунова, В.А. Загория, В.П. Георгиевского и др. — К., 1999.